A-lag herrer informerer

Endringer i trenerteamet

Tom Aasen har hatt flere roller og arbeidsoppgaver i klubben det sist året, og arbeidsmengden har til tider vært stor.
Etter en totalvurdering rundt bruk av tid og ressurser, har klubben sammen med Tom, blitt enig om å rette mer av Tom sin tid inn mot oppgavene han har som trenerveileder og trener på Rekrutt og Jr. laget.

Tom fristilles fra og med i dag fra sin rolle og sine arbeidsoppgaver knyttet til jobben som assistent-trener på A-lag herrer. Sportssjef Andreas Sagstad, trer midlertidig inn som assistent for å bistå hovedtrener Renate Blindheim på felt og i oppgavene rundt A-lag herrer.