Årsmøte 2022 – Budsjett 2023

Budsjettet for 2023 har vært krevende å få i balanse og det har vært jobbet grundigere med underlaget for budsjettet enn tidligere.
 
Høy generell lønns- og prisvekst driver kostnadene oppover samtidig som 2023 er første år med full kostnadseffekt av leder sport-stillingen. Det er også budsjettert med ny 20% stilling som sponsoransvarlig fra 1. februar. Personalkostnader utgjør 50% av kostnadsbudsjettet for 2023.
 
Det skal arrangeres færre messer i 2023, noe som gir mindre messeinntekter – men som samtidig åpner for flere idrettsarrangementer. Dette har idrettsgruppene tatt tak i, og arrangementsåret 2023 ser derfor lovende ut med mange kjekke og spennende cuper og konkurranser.

(Klikk på bildet for å få det større)