Innkalling til Årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Sotra Sportsklubb.
Årsmøtet avholdes 27.04. kl. 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen fredag 23.04.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Lenke til Teams-møtet vil bli sendt på epost mandag 26.04.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12.04.2021 (se mer info nederst på siden) Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

 

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på det digitale årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sotra Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sotra Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sotra Sportsklubb` s lov. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Innmelding av saker

Frist for saker er 14 dager før årsmøtet.
Saker sendes til styrets leder; MAIL og i mailen skal det opplyses om hvem som er forslagsstiller(e).

Siden årsmøtet gjennomføres digitalt vil styret ta forbehold om behandling av innkomne saker.
Dersom det kommer inn saker som styret anser som omfattende så vil styret forbeholde seg retten til å utsette saken til et ekstraordinært årsmøte som avholdes senest innen utgangen av 2021.