Innkalling til Årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Sotra Sportsklubb.
Årsmøtet avholdes 23.03. kl. 18:00 på Straume Teknologisenter, Trollhaugmyra 15, 5353 Straume. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.2022 (se mer info nederst på siden)
Det er ikke adgang til å fremme nye saker på årsmøtet som innebærer endring i lov eller bestemmelser.
Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.
Det er mulig å fremme endringsforslag til de sakene som står på agenda, fremme benkeforslag til tillitsverv.

Dersom du har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag  så oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sotra Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sotra Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sotra Sportsklubb` s lov. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Innmelding av saker

Frist for saker er 14 dager før årsmøtet.
Saker sendes til styrets leder; MAIL og i mailen skal det opplyses om hvem som er forslagsstiller(e).

Del på Facebook

Facebook