EnglishNorsk bokmål

Årsmøtet 2021 – Fastsetting av kontingent

SAK 12 – Fastsetting av kontingent

Årsmøtet skal hvert år behandle neste års medlemskontingent.

Sotra Sportsklubb har ikke endret kontingenten siden 2018. Styret er av den oppfatning at den generelle prisstigningen spesielt det siste året er såpass høy at det er tid for å justere kontingenten fra 2023.
 
Det er ønske om å gjøre endringer på klubbens støttemedlemskap der intensjonen er å gjøre medlemskapet mer tilgjengelig, mer attraktivt og ikke minst øke antallet støttemedlemskap.

 

Innstilling

Hovedstyret har følgende forslag til innstilling; Treningsavgiften i alle idrettene økes med kr. 100,– med virkning fra 2023. Styret ber Årsmøtet om fullmakt til å vurdere/endre støttemedlemsskapet.