Årsmøtet 2022 – Fastsetting av kontingent

SAK 12 – Fastsetting av kontingent

Årsmøtet skal hvert år behandle neste års medlemskontingent.

Sotra Sportsklubb økte treningsavgiften med kr. 100,- pr. år med virkning fra 2023
 
Det er ikke ønske om å gjøre endringer i dagens satser for medlems- og treningsavgiftene. 
Hovedstyret ønsker midlertid å endre praksis for den årlige medlemsavgiften på kr. 550,- som innkreves i januar for eksisterende medlemmer og ved innmelding for nye medlemmer.
 
Ved dagens praksis må medlemmer som melder seg inn i klubben betale fullt medlemskap uavhengig av når på året innmeldingen skjer.
I praksis vil ett medlem som melder seg inn i klubben i november får krav om full medlemsavgift på kr. 550,- ved innmelding og nye kr. 550,- i januar det påfølgende året.
 
Hovedstyret ønsker derfor å halvere medlemsavgiften til kr. 275,- for medlemmer som melder seg inn etter 1.august. Full medlemsavgift (kr. 550,-) faktureres som vanlig i januar det påfølgende året.

Innstilling

Hovedstyret har følgende forslag til innstilling;

Klubbens medlemskontingent på kr. 550,- pr. år settes til kr. 275,- for medlemmer som melder seg inn i klubben etter 1.august. Den reduserte satsen gjelder kun for innmeldingsåret.