Årsmøtet 2022 – Organisasjonsplan

Sak 10 – Klubbens organisasjonsplan

Årsmøtet skal hvert år behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Idrettslaget organiseres og driftes etter siste vedtatte organisasjonsplan – vedtatt på Årsmøtet for 2021.

Det er i 2022 ansatt leder for avdeling Sport. Leder for Anlegg og arrangement har også ansvar for messedriften. Avdeling Marked ledes av daglig leder.