Årsmøtet avholdt – kontinuitet i styret

Hovedstyret; Ole Skjold, Siv Carlsen, Gunn Mari Høyem, Susanne Johnsen, Svein Olav Sørensen, Cecilie Dahl, Tore-Jarl Nesse, Simon Østvold.   Pål Johannessen og Jan Eide var ikke tilstede

Klubbens årsmøte ble avviklet 17. mars under kyndig ledelse av ordstyrer Bjørn Ove Børnes.
En av de viktigste sakene på årmøtet, er valg av klubbens styre for det neste året. Her ble valgkomiteens innstilling vedtatt uten endringer. I innstillingen var det to nye navn, nemlig Simon Grøtta Østvold (leder håndball) og Jens-Otto Krakstad (styremedlem øvrige grupper (basket)).

– Det er bra at valgkomiteens innstilling kan vedtas slik den blir presentert. Det betyr at det er gjort en god jobb inn mot valget og at de ulike gruppene har fått påvirket slik de ønsker i prosessen underveis. Det sier avtroppende styreleder, Cecilie Dahl. Hun fortsetter i styret som nestleder, og bytter dermed posisjon med den nyvalgte styrelederen, Svein Olav Sørensen.

– Jeg er veldig fornøyd med det nye styrets sammensetning og at alle blir med ett år til. Det var ganske stor fornying ved forrige årsmøte, med fire nye styremedlemmer. Kontinuiteten vi nå får til, gjør at vi ikke «starter på null», men at vi kan bygge videre på de relasjonene vi har etablert og den kunnskapen om klubben vi har tilegnet oss. Kompetansen i dette styret er god og variert, i tillegg til at vi har et godt klima for diskusjon og meningsutveksling. Jeg opplever også at det er et tydelig ønske om å bidra til å løfte SSK videre opp og fram som klubb. Planen er at dette skal legge til rette for mer klubbutvikling i året som kommer, enn det vi har kunnet få til de siste to årene, sier den nye styrelederen.

– Vi ser på flere områder at de to siste årene med unntakstilstand, har tæret litt på klubbfølelsen. For å kunne opprettholde det flotte og brede tilbudet vi har, er vi helt avhengige av et sterkt engasjement blant medlemmer, trenere og ikke minst – lokalsamfunnet og medlemmenes foreldre, som inviteres til dugnad flere ganger gjennom året. Dugnaden gir helt avgjørende bidrag til idrettsaktiviteten. Derfor må vi skape økt forståelse og ikke minst stolthet for alt vi holder på med, først og fremst av den imponerende idrettslige aktiviteten, men også av finansieringen av denne, gjennom messene. Klubbfølelse og stolthet skal henge på veggen i styrerommet i 2022, avslutter Svein Olav.