Årsmøtet 2020 – Sak 11 Innkomne saker

Innkomne saker – sak 1

Forslag til årsmøtet 2020

Fra: Robin Skjelanger <robin-brann@hotmail.com>
Dato: 24. mars 2021 kl. 19:56:35 CET
Til: Cecilie Dahl <cec-dah@online.no>
Emne: Re: Forslag til årsmøte

Jeg mener at dette er en veldig viktig sak for generelt hele verden, ikke bare Norge, ikke bare Sotra. Jeg har ikke helt satt meg skikkelig inn i ALT som foregår der, men har lest litt på det. ALLE eliteserieklubber har hatt dette oppe på sitt årsmøte og 14/16 har stemt for boikott og lagt press på NFF, så hvis Sotra hadde tatt dette opp og fått det gjennom skaper det en positiv energi til andre breddeklubber.

Akkurat jeg kan ikke akkurat så mye om dette temaet, men skal lese meg litt opp på det. Jeg mener det er en veldig viktig sak som burde bli tatt opp

(Forslaget inneholder ikke forslag til vedtak)

Innstilling

Styret har mottatt sak vedr. fotballVM i Quatar der forslagsstiller ber Årsmøtet om å ta avstand fra arrangementet.

Styret ber Årsmøtet om fullmakt til å følge sakens utvikling fram til det ekstraordinære fotballtinget og ta stilling til om klubben vil støtte en eventuell boikott basert på de opplysningene som på dette tidspunktet foreligger i saken.

SAK 12 – Fastsetting av kontingent

Sammendrag

Hovedstyret ber Årsmøtet om å ta stilling til sak om endring i medlemskontingenten fra 01.01.2022 hvor Hovedstyrets forslag er å øke medlemskontingenten fra kr. 550,- til 650,- pr. år.

Forslag til økning av medlemskontingenten knyttes til gjennomføring av HavExpo 2022.

Sak

Det er tidligere vedtatt å opprette en ny stilling som leder for sport. Stillingen skal sikre nødvendig kontinuitet i idrettsgruppene i tillegg til å avlaste gruppelederne med noen av dagens oppgaver.
Hovedstyret har tidligere knyttet finansiering av stilling mot gjennomføring av HavExpo – klubbens nye messe.
HavExpo ble som kjent avlyst i 2020 som følge av pandemien, noe som også har utsatt den mulige finansieringen av denne viktige stillingen

Hovedstyret ser nå et stort behov for at stillingen realiseres – helst allerede i 2021. Det er en altfor hyppig utskiftning av ledere for idrettsgruppene, noe som i all hovedsak skyldes den store arbeidsmengden.

HavExpo er planlagt gjennomført i mai 2022. Dersom det skulle vise seg at messen ikke kan gjennomføres så ønsker Hovedstyret å ha en alternativ plan for finansiering av stillingen, og foreslår derfor en økning av medlemskontingenten for aktive medlemmer på kr. 100,- pr. år med virkning fra 1.januar 2022. Støttemedlemskap utgjør 50% av ordinær kontingent og får dermed en økning på kr. 50,-.
Familiemedlemskap er beregnet ut fra 2 medlemmer med kr. 100,- i søskenrabatt, noe som gir en ny pris på kr. 1.200,-.

Økningen vil ikke skje dersom det i starten på 2022 viser seg å være sannsynlig at HavExpo arrangeres som planlagt.

Økningen av medlemskontingenten  vil finansiere mellom 40-50% av en 100% stilling.

Innstilling

Hovedstyret ber om at Årsmøtet godkjenner en økning av medlemskontingenten for aktive medlemmer på kr. 100,- pr. år og støttemedlemmer på kr. 50,- pr. år med virkning fra 1.januar 2022.
Ny sats vil være kr. 650,- pr. år for enkeltmedlemmer, kr. 1.200,- for familiemedlemskap og kr. 325,- for støttemedlemmer.
Trenermedlemskap endres ikke, og vil fortsatt ha NIF sin minste-kontingent på kr. 50,-.
Økningen vil ikke bli gjennomført dersom HavExpo blir arrangert som planlagt i 2022.