Behov for frivillige til verv i Hovedutvalg fotball i Sotra Sportsklubb

Førstkommende torsdag 23 mars avholdes årsmøte for Sotra Sportsklubb der blant annet nytt hovedstyre skal velges for kommende året.
Valgkomite har levert sin innstilling til verv for hovedstyret, men ønsker å gi informasjon til engasjerte i fotball at det fremdeles er åpent et verv for Leder Fotball. Det er og andre ledige verv i Fotball Hovedutvalg, men det mest kritiske er å få på plass ledervervet.

Verv som Leder Fotball er en kombinert rolle som overordnet ansvarlig for hovedutvalg i fotball /fotballgruppen og samtidig fotball sin representant i Sotra Sportsklubb hovedstyret.
Ansvaret mot hovedstyret er i hovedsak møte en gang i måned, ellers innebærer ansvaret som leder hovedutvalg å bl.a. følge opp de personene som sitter i hovedutvalget og hovedansvar for henvendelser som kommer til lederfotballmailen.

Leder fotball har med seg flere i hovedutvalget 2023 allerede som har sagt de skal delta for kommende året, se liste nederst i mail over vervene i hovedutvalg fotball og hvem som er besatt/ledig. Blant annet er vervene nestleder, arrangement, økonomi, Fair Play, tilsyn/dugnad m.m allerede besatt – det er altså et godt team allerede på plass og hvor mange av medlemmene i Fotball Hovedutvalg har vært med i flere år – dette er noe som bidrar til at Leder Fotball vil få god støtte i ledervervet.

Det er behov for frivillige til følgende verv:
• Fotball leder – ledig
• Ansvarlig fotballdommer – ledig
• Ansvarlig kommunikasjon og media -ledig
• Ansvarlig senior damer – ledig

De sentrale vervene er avgjørende for at fotballgruppen skal fungere og utvikle seg innad i Sotra Sportsklubb.

Håper at du vil melde deg – ta en for laget – da det er veldig kritisk å få dette på plass nå forut for Sotra Sportsklubb sitt årsmøte 23 mars.
Ber om snarlig tilbakemelding om anledning å ta på seg verv under som står som ledig – og spesielt ledervervet.

Mvh Sotra Sportsklubb valgkomite

Tor-Fredrik tor.fredrik.friis@gmail.com

Per Helge perhelge1959@gmail.com

Bente bente.angeltveit@gmail.com

Hovedutvalg fotball består av følgende verv / oppgaveansvar:
• Fotball leder – ledig
• Ansvarlig fotballdommer – ledig
• Ansvarlig kommunikasjon og media – ledig
• Ansvarlig senior damer – ledig
• Nestleder – OK
• Ansvarlig politiattest – OK
• Ansvarlig økonomi – OK
• Ansvarlig Arrangement – OK
• Ansvarlig tilsyn/dugnad – OK (fått en person for et halvt år)
• Ansvarlig Fair Play – OK
• Ansvarlig senior herrer – OK
• Sportslig utvalg ungdom – OK
• Sportslig utvalg Barn – OK
• Ansvarlig materialforvalter – OK
• Ansvarlig anlegg – OK
• Ansvarlig Norway Cup – OK