Covid-19 Oppdaterte anbefalinger

  1. Syke personer skal holde seg hjemme

  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

  3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

 

Organisert idretts- og fritidsaktivitet

Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 30 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 40 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Det oppfordres til å ha treningene utendørs.

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innen regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner.

Barn og unge, samt voksne, kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Se mer om barn og unge her

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både innendørs og utendørs.

 

Arrangement 

Kravet om avstand og de andre reglene for arrangement må følges og det er viktig å ikke ha flere deltakere enn det er plass til.

Antall deltakere for innendørs arrangementer: 

  • 400 deltakere, delt i kohorter med inntil 200 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
  • 1000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Antall deltakere for utendørs arrangementer:

  • 800 deltakere, delt i kohorter med inntil 200 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
  • 2000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.