Covid-19 Oppdaterte anbefalinger

Nye restriksjoner fra 15.februar.

Fra mandag 15. februar går Øygarden kommune fra såkalt 5B tiltak til 5D, noe som gir følgende endringer for idretten;

 1. spillere over 20 år kan nå drive organisert trening utendørs med 1 meters avstand.
 2. Utøvere bosatt i Bergen kan nå trene på Sotra (gjelder kun organisert trening)

Lag/grupper/idrettslag fra Bergen som leier plass i våre haller kan benytte sine oppsatte tider.

Gjeldende regler fra 15.02.2021

 • Barn og unge, til og med spillere som fyller 20 år i 2021, kan trene med kontakt ute og inne.
 • Spillere over 20 år kan ikke trene innendørs – kun ute og med 1 meter avstand.
 • En gruppe bør være fast over tid og det anbefales som hovedregel en gruppestørrelse på inntil 20 spillere. Viktig å presisere at gruppen er utøvere. Ledere, trenere kommer i tillegg.
 • Alle personer på trening skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig smittesporing
 • Det er mulig å ha spillere med ulik alder i gruppene. Gruppene bør være faste.
 • Utover aktive utøvere bør antall trenere/ledere holdes på et minimum pr. gruppe for å gjennomføre aktiviteten i henhold til Fotballens koronavettregler.
 • Foreldre bør ikke være til stede ved treningsfeltet.
 • Avgjørende å ha godt smittevern før – etter, og gjennom hele treningsøkten

Treningskamper internt i klubb

Spillere under 20 år kan spille interne treningskamper i klubben, men det er fornuftig å begrense dette i omfang og som hovedregel holde det innenfor en gruppe på inntil 20 spillere, for å begrense antall kontakter og således redusere risiko for smitte. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper også begrenses.

RUTINER 

GENERELT
 • Om du blir smittet og har vært i Straume Idrettspark inntil 2 dager før symptomer så må du varsle. (se under)
 • Om du ikke føler deg 100%, så står du over trening/kamp og holder deg hjemme
 • Bruk antibac flittig. 
 • Foreldre/publikum har ikke adgang til baner og haller (unntak er kafeen i Sotra Arena og turnhallen)
 • Foreldre/publikum som oppholder seg på godkjente plasser må registrere seg i I`m here.
VARSLING

Om du blir smittet og har vært i Straume Idrettspark inntil 2 dager før du merket symptomer så skal klubbkontoret varsles;
Klubbkontoret 99 38 88 88 Tast 4, og oppgi hvor og når du var på anlegget. Alternativt vil du få beskjed om at smitteverteamet til kommunen varsler.

Klubbkontoret vil varsle;

 • Idrettsgruppens smittevern-ansvarlige
 • Eventuelle trenere/lagledere dersom treninger/kamper må kanselleres.

(Se mer info om klubbens varslingsrutiner her)

 TRENINGER

 • Nærkontakt-idrett er kun lov opp t.o.m. 19 år og i toppidretten (definert i hver enkelt idrett)
 • All senioridrett er kansellert t.o.m. 6.januar 2021
 • Det er ikke lov å bruke garderobene i Straume Idrettspark.
 • Utstyrsboder skal kun betjenes av lagleder eller trener.
 • I hallene og på banene er det kun spillere og trenere som har lov å oppholde seg – og kun de som har tildelt treningstid.
 • Trener/lagleder skal registrere hvilke spillere som er på trening – f.eks. i Spond
 • Følg anvisninger for inngangsdører og utgangsdører. Trenerne må hjelpe til med å informere.

KAMPER

– Alle kamper, cuper o.l. er kansellert.

MØTER

 • Alle møter skal holdes i møterom der 2-meters regel kan overholdes. 
 • Max deltakere; 50 personer.  
 • Alle møtedeltakere skal være registrert i I`m here.