Deler av turveiene er midlertidig stengt

I januar ble turstien på vestsiden av Skogavatnet stengt pga. arbeid med ny vei mot Ebbesvik. Planen er å få åpnet opp denne delen ca. 1. mai.

Fra mandag 13.februar blir også turveien på vestsiden av Ebbesvikvannet stengt bort til broen. Denne delen åpner ca. 1. mars

Det skal lages ny murer mellom turveiene og den nye bilveien. Dette gjør at det er fare for steinras inn på turveien.

Hele østsiden av turveiene kan fortsatt brukes. Der er det litt mer bakker og kupert – og dermed blir det litt bedre trening også 🙂