Enighet om beachbanene

Det har helt siden sommeren 2022 vært klart at klubbens sandhåndballbaner må vike plass for den nye rundkjøringen og utvidelse av parkeringsplassene ved Sotra Arena (Les mer HER). Det har imidlertid ikke vært fullt så klar hvordan kommunen ville kompensere idretten for de tapte banene.

Sotra Sportsklubb bygget banene i 2014 for egne midler og mye dugnad. Kostnadene endte på ca. 1,5 mill, men med spillemidler og MVA refusjon så var netto utlegg for klubben på like over 1 million.

Det har vært ett sterkt ønske fra klubben at kommunen bygger nye baner for å unngå å miste dette idrettstilbudet, men det er lite areal igjen i Straume Idrettspark som det kan bygges på uten å skulle omregulere – noe som kan ta lang tid.

Ett alternativ har da vært å tilbakebetale Sotra Sportsklubb sine kostnader med bygging av banene, noe kommunen har ment de ikke har hatt plikt til.

Nå er imidlertid løsningen kommet på plass, og partene signerte en avtale 21.03. Kommunen kompenserer utlegg på 1 million kroner som Sotra Sportsklubb har hatt.

Sotra Sportsklubb ønsker fortsatt å bygge nye baner og vil derfor jobbe videre med en reguleringsplan for deler av Skogavatnet som bl.a. kan inneholde ny All-idrettshall, sandhåndballbaner og andre idrettsaktiviteter.