Grasrottreneren delkurs 4 gjennomført

Delkurs 4 er det siste av 4 deler og omhandler Ungdom – lengst mulig – best mulig (13 – 19 år)
Kurset var ikke fulltegnet, men det ble et vellykket og kjekt kurs.
Gjennomføringen var lagt over to kursdager, 30/10 og 6/11, med litt teori og mye praksis på feltet.

Trenere fra Sotra Sportsklubb, Sund, Loddefjord og Varegg deltok.

Fra Sotra gjennomførte følgende trenere kurset:
Robin Skjelanger (50%)
Shanty Hanuren
Mads Therkelsen
Thomas Sørensen

Vi takker G13, G14 og J14 for hjelpen. De sikret gode fotballtreninger med mye læring for trenerne.