HavExpo ble en suksess!

Med 320 utstillere og 13.000 besøkende fra 10 forskjellige nasjoner er HavExpo allerede blitt verdens nest største havbruksmesse og overgikk alle våre drømmer fra første planleggingsmøte i 2017  

HavExpo ble den messen vi håpet den ville bli – allerede på første forsøk.
Det å skape en fullskala internasjonal messe i Øygarden kommune i ett så viktig næringsfelt som havbruk er noe vi som lokalt idrettslag skal være stolt av å få til.

Sotra Sportsklubb viser påny hva vi som klubb er i stand til, og at vi ikke bare har innovative ideer men også klarer å gjennomføre.

Dette er hovedgrunnen til at vi har ett av vestlandets største og flotteste idrettsanlegg, og fortsatt tenker på videre utbygging og vekst. Det er selvfølgelig kjekt å sette Øygarden kommune på kartet innen viktige næringer som energi og havbruk, men som idrettslag arrangerer vi messer kun av èn grunn; Skape ett solid og godt idrettsanlegg og idrettsmiljø for kommunens barn og unge for å sikre gode oppvekstvilkår.

 

Det var i 2009 at ideen om ett messe-finansiert idrettsanlegg startet. I 2 år jobbet klubben aktivt for å få OTD (Oljemessen) til Sotra. Med en langsiktig leiekontrakt for en så stor messe så ville vi klare å finansiere en fotballhall. Avtalen ble til slutt signert, fotballhallen ble bygget, og OTD ble arrangert på Sotra for første gang i 2014.

 

Det er en nokså stor forskjell på en fagmesse og en forbrukermesse (f.eks. bolig- og bilmessene) for oss som arrangør. I 2017 fant vi derfor ut at vi ønsket å etablere en messe innen det fagområdet som strilene er mest kjent for – nemlig fisk. HavExpo AS ble dermed stiftet sammen med Aqkva AS, og i år så messen lyset for første gang.

Vi hadde aldri klart å gjennomføre disse messene uten våre medlemmers innsats og gode dugnadsånd. Styret og ledelsen i Sotra Sportsklubb er derfor sitt ansvar bevisst og vil alltid sørge for at inntektene komme alle våre medlemmer til gode. Vi skal bygge videre på våre verdier om å sørge for god og sunn idrett, gode oppvektsvilkår for alle, ett bredt tilbud – og en lav medlemsavgift.

Velfortjent pause i teppedugnaden på avslutningsdagen. Sjelden har tepper blitt stablet i et slikt tempo og med slik presisjon som dette mannskapet leverte.
 
Fra venstre: Kenneth Skarnagel, Håvard Arefjord, Svein-Arne Hagenes, Christer Garmann.

Vi takker alle som har bidratt til at dette ble en suksess.