EnglishNorsk bokmål

HavExpo ble en suksess!

Med 320 utstillere og 13.000 besøkende fra 10 forskjellige nasjoner er HavExpo allerede blitt verdens nest største havbruksmesse og overgikk alle våre drømmer fra første planleggingsmøte i 2017  

HavExpo ble den messen vi håpet den ville bli – allerede på første forsøk.
Det å skape en fullskala internasjonal messe i Øygarden kommune i ett så viktig næringsfelt som havbruk er noe vi som lokalt idrettslag skal være stolt av å få til.

Sotra Sportsklubb viser påny hva vi som klubb er i stand til, og at vi ikke bare har innovative ideer men også klarer å gjennomføre.

Dette er hovedgrunnen til at vi har ett av vestlandets største og flotteste idrettsanlegg, og fortsatt tenker på videre utbygging og vekst. Det er selvfølgelig kjekt å sette Øygarden kommune på kartet innen viktige næringer som energi og havbruk, men som idrettslag arrangerer vi messer kun av èn grunn; Skape ett solid og godt idrettsanlegg og idrettsmiljø for kommunens barn og unge for å sikre gode oppvekstvilkår.

 

Det var i 2009 at ideen om ett messe-finansiert idrettsanlegg startet. I 2 år jobbet klubben aktivt for å få OTD (Oljemessen) til Sotra. Med en langsiktig leiekontrakt for en så stor messe så ville vi klare å finansiere en fotballhall. Avtalen ble til slutt signert, fotballhallen ble bygget, og OTD ble arrangert på Sotra for første gang i 2014.

 

Det er en nokså stor forskjell på en fagmesse og en forbrukermesse (f.eks. bolig- og bilmessene) for oss som arrangør. I 2017 fant vi derfor ut at vi ønsket å etablere en messe innen det fagområdet som strilene er mest kjent for – nemlig fisk. HavExpo AS ble dermed stiftet sammen med Aqkva AS, og i år så messen lyset for første gang.

Vi hadde aldri klart å gjennomføre disse messene uten våre medlemmers innsats og gode dugnadsånd. Styret og ledelsen i Sotra Sportsklubb er derfor sitt ansvar bevisst og vil alltid sørge for at inntektene komme alle våre medlemmer til gode. Vi skal bygge videre på våre verdier om å sørge for god og sunn idrett, gode oppvektsvilkår for alle, ett bredt tilbud – og en lav medlemsavgift.

Velfortjent pause i teppedugnaden på avslutningsdagen. Sjelden har tepper blitt stablet i et slikt tempo og med slik presisjon som dette mannskapet leverte.
 
Fra venstre: Kenneth Skarnagel, Håvard Arefjord, Svein-Arne Hagenes, Christer Garmann.

Vi takker alle som har bidratt til at dette ble en suksess.