Hovedutvalg Fotball

Her er gjengen som utgjør hovedutvalget i fotball

Vi er tvers gjennom gode alle sammen, vi gir av oss selv hver dag og hjelper til der hvor det trengs. Vi spøker og vi ler, og trives godt i hverandres selskap. Klubben er stor, og arbeidslisten er milelang, men vi  tror og håper vi kan få til noe bra 😊

Vi har plass til mange flere i gruppen vår og hvis dere skulle komme over noen så trenger vi:

  • En som kan ta en materialforvalter rolle hvor man skal holde oversikten over hva hvert enkelt lag og trener får.
  • En som kan ta det overordnede ansvaret med skolevakter, dvs lage vaktlister og følge opp lagledere.
  • Flere inn på arrangementdelen, vi håper på mange gøye cuper fremover.

Opplæring vil bli gitt. Vi er snille og biter ikke!

 

Susanne Johnsen

Leder fotball Sotra Sportsklubb 

Mob: +47 922 82 530

NYHETER