Hovedutvalg Fotball

Pga. Covid-19 ble årsmøtet for 2019 utsatt. Fotballstyret 2020 / 2021 ble derfor først valgt på klubbens årsmøte 4.juni og får dermed en litt kortere periode enn vanlig – forutsatt at vi får anledning til å arrangere årmøtet for 2020 innen utgangen av mars.

Sportslig utvalg

NYHETER

Endelig!!

Regjeringen har nå åpnet for seniorfotballen, og konkurranser på tvers av kommunegrenser.

Les mer »