Sportsplan fotball

Sportsplanen for fotballgruppen er utarbeidet og vedtatt i fotballstyret og hovedstyret i 2023

Hovedstyret registrerer at sportsplanen mangler en god plan og beskrivelse for Sotra SK Kompis, hvordan det jobbes mot frafallet i ungdomsidretten og plan for styrking av jentefotballen.
Godkjennelsen fra Hovedstyret forutsetter at disse elementene er på plass i revidert sportsplan for 2024.

Samlet sportsplan

NYHETER