Turn

Sotra SK turn er i dag nesten 1.000 medlemmer – og synes selv vi driver med en av de beste idrettene man kan holde på med.

Vi kan tilby både apparatturn, tropp og Breddeturn, og innenfor disse hovedgruppene er det også en rekke varianter som er tilpasset både alder, ferdighetsnivå og ikke minst ambisjoner.

På våre presentasjonssider for Turn kan du lese mer om alle våre tilbud, og se hva som tilbys for din aldersgruppe og dine ønsker. Påmelding til breddepartier høsten 2024 åpner 5. august. 

NYHETER