SSK-360 Skolefritid

SSK360°, for 2.– 10. klassinger i skoleåret 2020/2021

SSK360 har som formål å se hele mennesket. Vi skal treffe dem der de er, gi et variert og allsidig tilbud der alle har mulighet til å mestre, og vi skal fremme sunne og gode verdier/holdninger. 

SSK360° tilbyr tre forskjellige produkter fordelt etter alder.
(trykk for å lese mer om innhold i tilbudene.)

På Aktivitet vil hovedfokuset være høy aktivitet og moro i idrett, lek og spill.

På Basic vil vi ha fokus på allsidighet og glede i aktivitet, men barna får velge en idrett ut i fra interesse.

På Akademi vil vi ha fokus på å spisse individuelle ferdigheter i din idrett, fremme eierskap til egen utvikling og skape idrettsglede

Måltider

Barns kosthold er stort sett i tråd med anbefalingene .

Ungkost-tall viser imidlertid noen klare svakheter; 
Dagens unge har et for høyt inntak av mettet fett og mat med tilsatt sukker – og de spiser for lite frukt, grønnsaker og fisk

SSK360° ønsker å tilby måltider som er tilpasset barnas aktive hverdag, og som ivaretar deres helse på lang sikt.

Kostholdsanbefalingene kan følges av alle, uavhengig av alder, men energibehovet må tilpasses.

Vi definerer derfor at måltingene i SSK360° skal gi energi til å gjennomføre aktivitetene uten ubehag, 
noe som tilsier at måltidet bør tilføre mellom 20%-30% av dagens energibehov.

INSTRUKTØRER

SSK360 ledes av Marianne Skarholm, som er utdannet sosionom og har lang erfaring med barn og aktivitet. I tillegg har Marianne spilt både håndball og fotball siden 80-tallet, stort sett i Sotra SK. Hun er i tillegg til jobben på SSK360, trener for flere alderbestemte håndballag og et aldersbestemt fotballag.

Med seg har Marianne topp motiverte instruktører som ønsker å skape en aktiv ettermiddag for ungene. Kompetansen til instruktørene er tilpasset ut i fra om de jobber på Aktivitet, Basic eller på Akademiene.
Instruktørene er med hele ettermiddagen fra barna kommer med bussen, måltidene, lekselesing og selvfølgelig selve aktiviteten. 

TRANSPORT

Våre egen busser og instruktører henter etter skoletid på alle skolene på Lille Sotra i tillegg til Kolltveit.

Buss.jpg