IL Øygard – Friidrett fra 1945

Av Bente Wilhelmsen

I.L. Øygard startet opp med friidrett i 1945. I de første årene ble det avviklet
klubbmesterskap, der ungdom fra hele kommunen deltok. Dessuten ble idrettsmerket og svømmeknappen tatt, og om vinteren ble det avvilklet skøyteløp.
Friidrettsgruppen sendte også deltakere til kretsmesterskap og til nasjonale stevner som ble avviklet.

Friidrett i Skinndalen. Fra venstre: Alf Rasmussen, Alf Snekkevik, Johan Bergsvik, Gunnar Indrebø, Hans Straume og Asbjørn Johannessen

.

Fra resultatslistene kan nevnes:

Kretsmesterskapet 1960:
I sølv og I bronse til Birger Møvik.
2 bronser til Svein Lie.

Klubbmesterskapet 1963:
16 jenter og 15 gutter deltok. Bestemannspremien ble tildelt Gjertrud Gjel­stein med resultatene 1,23 i høyde med fart og 2, 10 i stille lengde.
I kampen om svømmeknappen var det 90 deltakere og i Ungdoms- merket 50 deltakere.

Skøyteløp på Storavatnet på Kolltveit 6. januar 1963:
28 deltakere. Sammenlagt etter 2 løp, vant Terje Sandstø med 51,5 på 500 m og 3.01.8 på 1500 m.
Styret i I.L. Øygard besluttet etter den gode sesongen i 1963, å søke Fjell skolestyre om ­få benytte gymnastikksalene ved de forskjellige skolene. Dette fikk de et positivt svar på.
I 1956 ble det avviklet 3 terrengløp som klubbmesterskap, 2 ved Brattholmen skole og et i Landro. Dessuten arrangerte friidrettsgruppen I terrengløp ved Knappskog skole, der Idrettslaget Gneist og Tertnes Idrettslag ble invitert. Friidrettsgruppen deltok også på Liland hvor Idrettslaget Gneist arrangerte stafett og terrengløp.
Det trente på samme Braåret startet Astrid Andersen opp med egen jentegruppe, som trente på Brattholmen skole. Det ble i første rekke satset på stille lengde og høyde med tilløp.

Den 5. februar 1969 ble I.L.Øygard formelt opptatt i Bergen og Hordaland Friidrettskrets og Norges Idrettsforbund.
Friidrettsgruppen var nå blitt en stor gruppe. På Landro skole ble 2 gutte­grupper trent av Lasse Audunson, 1 jentegruppe på Ulveset skole av Aslaug Nesse, I jentegruppe og 1 guttegruppe på Kårtveit skole av Reidar Heimvik og 1 jentegruppe på Brattholmen skole av Astrid Andersen.

I 1970 hadde friidrettsgruppen deltakere med i 81 konkurranser, fordelt på 16 idrettsstevner. Noen deltok også i baneløp og det med gode resultat.

Fra v: Grethe Fjell, Mona Eide og Britt Kari Torsvik

Jan Olav Bye f. 1958:
2. plass 60 m 8,5 sek
4. plass lengde 4,49 m
9. plass 200 m 30,4 sek
10. plass 100 m 14,4 sek

Ann May Fjæreide f.1955
4. plass 400 m I min. 09,1 sek
5. plass høyde u/tilløp l.14 m
6 plass lengde –«– 2.32 m

Atle Algrøy f.1958
I. plass 600 m l min. 49,0 sek
6. plass 300 m 47, 7 sek

I 1970 ble dessuten gymsalen på ungdomsskolen på Bildjøy tatt i bruk til tre­ning for friidrettsgruppen. Bente Andersen tok over treningen for jentegrup­pen. Medlemmene i friidrettsgruppen begynte nå å se fremover mot egen frii­drettsbane på Bildøy. Noe som i ettertid viste seg ikke å bli en realitet.
I 1971 tok I.L.Øygard sine første gull i Bergen og Hordaland sitt kretsme­sterskap.

Friidrett på Knappskog. Fra v: Per Inge Herner, Audun Algrøy, Svein Kobbeltveit, Svein Arne Landro, Øystein Eide, Reidar Nordvik og Reidar Bøe

Ann May Fjæreide:

1. plass i høyde u/tilløp 1,25 meter
1.plass i lengde u/tilløp 2,49 meter

Anne May Fjæreide deltok også i Norgesmesterskapet 1971 med de gode re- sultatene:
6. plass i høyde u/tilløp 1,25 m
7. plass i lengde –«–2,41 m

Atle Algerøy hadde også gode resultater i 1971, på Krohnsminde:
1. plass på 600 m 1,40.0
Senere samme året på Krohnsminde:
2. plass på 600 m 1,40.3

I 1972 ble det satset enda sterkere på friidrettsgruppen. Gunnar Ellingsen, Bente Wilhelmsen og Anne May Fjæreide startet opp med trening på Bildøy. Etter kort tid var gruppen kommet opp i ca. 80 jenter og gutter.
Resultatene lot ikke vente på seg. Allerede på kretsmesterskapet samme året på Kleppestø for årsklassene 1960/61, ble det fine plasseringer:
Henny Kleppe 4. plass i lengde.
Britt Karin Straume 4. plass i høyde.
Anne May Fjæreide deltok i kretsmesterskapet for kvinner-junior på Salhus, og tok 3. plass i høyde.
På vårparten deltok I.L.Øygard i sitt første terrengløp hos Fri, på Espeland. Plasseringen ble heller svak. Men like etter deltok I.L.Øygardmed et stafett-lag på Liland, og her ble det en fin 4. plass.

I juni 1972 arrangerte friidrettsgruppen sin 1. Øygardsstafett i Knarrevik. Stafetten gikk over 8 etapper, og 2 andre lag deltok. I.L.Øygard sitt I. lag for jenter tok 1. plass, og guttene tok 2. plass.
Senere den sommeren deltok friidrettsgruppen på 2 løpsstevner på Skanse­myren og 2 på Fana stadion.
På høsten 1972 er det tre nye jenter som viser gode resultater:

60 m. jenter f. 1959:
Mona Eide            8,0 sek
Britt K. Torsvik    8,4 sek
Grete Fjell             8,6 sek

På årsmøtet i I.L.Øygard i desember 1972 ble det utdelt premier for gode re­sultater:
Stord Bartz Industrier i Knarrevik satt opp et gavekrus, som gikk til:
Britt Kari Torsvik f. 1959 2.39. i stille lengde

Friidrett på Brattholmen Skule

Siden resultatene for sesongen var gode fikk flere premier:
Grete Fjell f. 1959 – 2.39 i stille lengde    
Mona Eide f. 1959 – 2.44 i stille lengde
Henny Kleppe f. 1960 – 2.38 i stille lengde
Britt Karin Straume f. 1960 – 2. 3 l i stille lengde
Lisbeth Morlandstø f. 1960 – 12.8 på 100 m

I 1973 var Ann May Fjæreide, Astrid Bøe og Bente Wilhelmsen trenere. Fra resultatlistene kan nevnes: I. plass i Gneiststafetten, B. gruppen, med rett til å stille i A gruppen året etter.

Kretsmesterskapet 1973:
Grete Ågornes f.1962 – 1.94 i stille lengde, 7. plass.
Karin Arefjord f.1961 – 4. plass i høyde
Britt Karin Straume f.1960 – 1.19 i stille høyde, 3. plass.

Fra 1974 og utover består friidrettsgruppen bare av jenter. De tre samme tre­nerene fortsetter og har dessuten nå tatt A-kurs og B-kurs.

Resultater i 1974:
Friidrettsgruppens «OLYMPIADE« arrangeres av Voss Idrettslag:
Marianne Franzen f. 1962 -2.07 i stille lengde, 5. plass
Laila Vindenes f. 1962 -2.06 i stille lengde, 6. plass

Odda Idrettslag arrangerte for de 4 eldste klassene:
Kari Arefjord f. 1961   2,17 i stille lengde, 4..plass
Henny Kleppe f. 1960  2,26 i stille lengde, 4.plass
Grete Fjell f. 1959         2,39 i stille lengde, 3.plass
Britt Kari Torsvik f. 1959  2,36 i stille lengde, 4.plass
Mona Eide f. 1959         2,29 i stille lengde, 5.plass

Samme året i terrengløp på Hordvik:
Karin Arefjord f. 1961 – 3. plass
Lisbeth Morlandstø f. 1960 – 5. plass

 

I 1975 viser resultatene fra Øygardsdagene:
Karin Arefjord f. 1961 3,99 i lengde m/tilløp
Britt Iren Spjeld f. 1963 3,57 i lengde m/tilløp
Britt Kari Torsvik f. 1959 4,60 i lengde m/tilløp
Britt Kari Torsvik, f. 1959 1.08,4 på 400 m
Karin Arefjord f. 1961 1.10,98 på 400 m
Marianne Frantzen f. 1962 1.15,4 på 400 m
Britt Irene Spjeld f. 1963 1.15,4 på 400 m

Friidrett på Brattholmen Skule

I 1977 faller to av trenerne fra, og Astrid Bøe blir stående alene i friidretts­gruppen. I januar 1978 sier også Astrid Bøe i fra om at hun ikke ønsker gjen­valg, men blir likevel stående som formann i friidrettsgruppen til 1. mars samme år.
Anita Auestad er nå den eneste som driver friidrett, kulestøt.
11979 blir hun norgesmester i kulestøt.
I årene fremovei: prøver I.L.Øygard flere ganger å blåse nytt liv i friidretts­gruppen, men uten resultat.
Året 1983 prøver en «øygardsgutt« Finn Villanger igjen; 50 jenter.og gutter viser interesse, men det hele renner ut i sanden.