Informasjon til deg som ønsker å varsle

Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets.

Målet med å varsle er å si fra til en ansvarsperson som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen(e) som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og hindre at det skjer igjen.  

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du nederst på denne siden.

Varsling kan skje anonymt, men vi anbefaler å varsle med navn for å trygge prosessen.

 

Hva kan du varsle om?

Varsling er at vi sier ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med:

 • lover og regler (rettsregler), herunder også Idrettens regler
 • skriftlige etiske retningslinjer
 • etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet

Lovbrudd og straffbare forhold (også etter idrettens regler) anses alltid som kritikkverdige forhold.

Eksempler på kritikkverdige forhold er

 • fare for liv eller helse
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk 
 • uforsvarlig arbeidsmiljø
 • brudd på personopplysningssikkerheten

Brudd på idrettens regler som blant annet NIFs lov eller NIFs retningslinjer mot rasisme, vold, seksuell trakassering og overgrep mv

 

Eksempler på forhold som i utgangspunktet ikke er et varsel
 • Faglig uenighet
 • Uenighet om vedtak og prioriteringer
 • Misnøye med eget arbeidsforhold
 • Misnøye med ledelse
 • Personalkonflikt

 

Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg.  Her er noen råd og tips når du skal varsle:

 • Før du skriver inn i skjema eller snakker med en ansvarsperson – Oppsummer for deg selv hva som har skjedd, hvem som er involvert og hvor det har skjedd.
 • Prøv å være så konkret som mulig om det som har skjedd. Om det er flere hendelser, skill de gjerne fra hverandre og beskriv dem separat.
 • Har du noen form for dokumentasjon på det som har skjedd, send dette inn med varselet. Det kan være bilder, sms, chat-meldinger, e-post, film, lydfiler m.m.
 • Vet du om andre som enten har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder gjerne navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis så kan du kontakte ett av medlemmene i klubbens varslingsgruppe direkte. Du finner kontaktinformasjon her.

 

Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 5 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det Sotra Sportsklubb sin administrator (Dan Christensen) som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person så kan du kontakte en av de to andre representantene i klubbens varslingsgruppe.

På knappen under kan du starte innsending av ditt varsel via Norges Idrettsforbund sine varslingssider.
Ved utfylling av skjema velger du Sotra Sportsklubb som ditt idrettslag slik at ditt varsel kommer direkte til klubbens styreleder.

TEMASIDER

 • Mobbing

(https://www.idrettsidrettslaget.no/tema/mobbing/)

 • Rasisme og diskriminering

(https://www.idrettsidrettslaget.no/tema/rasisme-og-diskriminering/)

 • Vold og trusler

(https://www.idrettsidrettslaget.no/tema/vold-og-trusler/)

 • Seksuell trakassering og overgrep

(https://www.idrettsidrettslaget.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/)