Innkalling til ekstraordinært Årsmøte

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Sotra Sportsklubb.
Det ekstraordinære årsmøtet avholdes 01.06. kl. 18:00 i Sotra Arena.

 

Hovedstyret innkaller med dette til ett ekstraordinært årsmøte for å behandle sak om ny Allidrettshall og inngåelse av leiekontrakt.
Styret ber Årsmøtet i Sotra Sportsklubb om å godkjenne leieavtale med Joa Gruppen AS/ Straume Næring2 for utvikling av en Allidrettshall.

Vi vil gjøre særskilt oppmerksom på at leieavtalen betinger godkjenning fra Øygarden kommune om bruksgodkjenning til formålet.

 

SAKSLISTE

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent.
  3. Velge protokollfører.
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne saklisten.
  7. Godkjenne forretningsorden.
  8. Behandle Hovedstyrets innstilling til vedtak

SAKSFREMLEGG