Invitasjon – Fotballens medlemsmøte 2023

Velkommen til medlemsmøtet for fotball, 2. februar 2023 kl 19:00 i VIP-rom i Sotra arena.

Agenda:

 • Årsmelding 2022
  • Presentasjon av hovedutvalget
  • Hovedutvalgets arbeid
  • Struktur fotball 2023
  • Økonomi
  • Idrett
 • Planer for 2023
  • Hovedutvalgets fokusområder
  • Nytt stadion
 • Innstilling til utvalg for 2023
  • kommer
 • Evt spørsmål

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sotra Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret medlemsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sotra Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi ønsker å vite hvor mange som vil delta på møtet. Meld deg på her: https://app.rubic.no/Public/Events/4844

Velkommen til medlemsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedutvalg fotball