Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret i Sotra Sportsklubb

Til alle medlemmer

Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret i Sotra Sportsklubb

Årsmøtet til Sotra Sportsklubb avholdes 29. mars, og med det skal vi også velge nytt styre. Vi ønsker i den forbindelse forslag til navn på aktuelle kandidater. Alle som har betalt medlemskontingent og fyller minst 15 år i 2022, har forslagsrett og er valgbare.

Innkomne forslag på kandidater vil bli vurdert av valgkomiteen som så leverer forslag til innstilling til årsmøtet.

Innkomne forslag på kandidater til valgkomiteen blir videreformidlet til styret i Sotra Sportsklubb, som skal innstille denne komiteen til valg på årsmøtet. Forslag på kandidater til valgkomiteen kan også sendes direkte til styret.

Vi gjør oppmerksom på at foreslåtte kandidater ikke automatisk blir innstilt, men innstilles eventuelt etter en samtale. Husk at kandidaten som foreslås må ha gitt sitt samtykke.

Foruten kandidatens navn trenger vi kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer), fødselsdato, informasjon om yrke/utdannelse, tidligere verv og andre opplysninger som er spesielt relevante. Husk å oppgi eget navn og kontaktinformasjon også.

NB: Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat. Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen innen 11. februar.

Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få fram gode kandidater til klubbens tillitsverv.

Vennlig hilsen

Valgkomiteen

Bodil Lund, 98617411 bodilc_lund@hotmail.com

Karianne Fjeld Løvaas, 98027675 karianne.loevaas@noklus.no

Marita Kristiansen, 97604624 maritaenk@gmail.com