EnglishNorsk bokmål

Lagpenger og lagskonto

< Tilbake

Alle lag i Sotra Sportsklubb kan tjene egne penger ved for eksempel å jobbe dugnad eller selge varer på provisjon (se eget avsnitt for dugnad)

Pengene som tjenes opp av laget kan benyttes fritt, og laget trenger følgelig ikke å søke om tillatelse for bruk.

Dersom det skal sendes faktura for utført dugnad, skal denne sendes fra Sotra Sportsklubb. Laget melder fra til kontoret (helst via mail) om fakturamottaker og beløp.
Ved kontant betaling av jobben/salget/eller lignende skal lagleder sette pengene inn på Sotra SK sin driftskonto og sende informasjon til kontoret;

  • Innskuddet merkes med lagets navn og type inntekt (dugnad/salg/eller lignende).

Sotra Sportsklubb regnskapsfører i begge tilfellene inntektene på det aktuelle laget på en slik måte at laget kan få oversikt over sin saldo når som helst.

Når laget ønsker å bruke hele eller deler av sitt beløp gjøres dette fortrinnsvis ved at det sendes faktura til Sotra Sportsklubb (tydelig merket med lagets summer og navn), eller ved at lagleder forskutterer beløpet, og i etterkant leverer inn kvitteringer for refusjon.

Dersom lagleder ikke ønsker å forskutterer beløpet, kan lagleder be om forskudd. Forskuddet overføres til lagleders konto. I etterkant avstemmes forskuddet mot kvitteringer ved at restbeløp utbetales/innbetales.

Den som får utbetalt forskuddet står personlig ansvarlig for at oppgjør/kvitteringer blir levert til klubben.