Reisegodtgjørelse

< Tilbake

Refusjon av reisekostnader betinger at reisen og kostnadsrefusjonen er godkjent av klubben før reisen bestilles.

Det er kun idrettsgruppens økonomiansvarlige eller leder som har anledning til å forhåndsgodkjenne reiser for lag og utøvere. Alle forventede kostnader i forbindelse med reisen skal oppgis, og det skal være en totalramme for hele reisen før bestilling foretas.

For all reiser som er forhåndsgodkjent vil klubben utbetale godkjente kostnader så snart reiseskjema er fylt ut og levert sammen med dokumentasjon på kostnadene (flybillett, hotell o.l.).

Ved alle reiser som innbefatter fly, tog, måltider eller hotell så dekker klubben kun reise for utøvere og trenere. 
Dersom det er et ønske med flere voksne på reisen så skal dette alltid dekkes som et «spleiselag» i gruppen/laget.

Skjema for refusjon av reisekostnader skal være levert til klubben senest 10 dager etter at reisen er fullført.
Det er klubbens reiseskjema som skal benyttes.