Rekruttering og oppstart

< Tilbake

Sotra Sportsklubb sitt naturlige nedslagsfelt er Litle Sotra og Lie, Ekerhovd og Kolltveit.
Turngruppen har et betydelig større rekrutteringsområde siden dette er det eneste turnalternativet som er i kommunen. Turn har også mye aktivitet fordelt i hele kommunen.

Årsplan
for rekruttering og oppstart av Idrettskolen for 5-åringer og nye lag/grupper for 6-åringer;

JANUAR
Bestille oppstartspakker (t-skjorter, baller m.m.)

FEBRUAR
Dato for Førskoledag i juni, oppstartsmøter i slutten av august og felles Kick-off i september settes. Arbeidet med årets «Flyer» og innhold på nettsidene starter opp.

MARS
Vi inviterer barnehager til en idrettsdag i Straume Idrettspark med gjennomføring i april
«Flyers» og nettsider er nå oppdatert med all relevant informasjon om oppstarten – inkl. invitasjon til Førskoledagen i juni.

Førskoledagen planlegges inkl. avtaler med A-lags spillere og topp-turnere som stiller som kveldens aktivitetsledere for ungene.

MAI
«Flyers» leveres til barnehagene i området og på «Åpen Hall» om søndagene. Om mulig leveres også flyers ut i forbindelse med Førskoledagen.

Invitasjon til Førskoledag i juni

JUNI
Førskoledag for alle 5 og 6-åringer med foreldre til Straume Idrettspark. Barna leker og koser seg mens foreldrene får møte klubben med god informasjon og omvisning i hallene.

AUGUST
Vi minner om oppstartsdagene i starten av måneden (Medlemsnytt og på våre nettsider)

Felles oppstartsmøte for alle 5-åringer – Idrettsskolen.
Felles oppstartsmøte for alle 6-åringer – alle idretter.

Foreldre som stiller som trenere/instruktører inviteres til oppstartsmøte.
På oppstartsmøtet får de utlevert Trenerpakker og foreløpige Lagpakker (justeres etterhvert i forhold til antall deltakere)

Kick-Off planlegges; eventuell supplering av utstyr, T-skjorter og drakter og «hvem gjør hva» (mottak, informasjon, bilder, utdeling av utstyr osv)

SEPTEMBER
Gruppene har hatt sine første 2 treninger/samlinger og har blitt litt kjent med hverandre før alle samles til felles KICK-OFF i siste halvdel av september. 

OKTOBER
Besøke alle oppstartslagene og Idrettskolen for å sjekke at alt er OK, og at de har det som trengs.