Varsling og Fair Play utvalget

< Tilbake

Sotra Sportsklubb etablerte i 2019 et Fair Play utvalg som skal bidra i klubbens planlegging og gjennomføring av Fair Play tiltak.

Fair Play utvalget kan ved behov delta i medlems- og foreldremøter for å fortelle om klubbens arbeid innen forebyggende tiltak og hvordan vi forventer at våre medlemmer, trenere og ansatte etterlever klubbens verdier. 
Utvalget skal gjennomføre årlige møter med våre medlemmer i ungdomsidretten hvor bl.a. innholdet i klubbens Fair Play regler gjennomgås.

Utvalget kan også ved behov delta i samtaler og møter i forbindelse med uønskede episoder eller konfliktsaker.

Varsling

I saker med uønskede hendelser i klubben så er det alltid ønskelig at sakene blir løst med kortest mulig avstand. Det betyr i praksis at det er treneren som først forsøker å håndtere konflikter mellom utøvere, og klubben som først forsøker å håndtere situasjoner der en trener er involvert.

I saker der man opplever at håndteringen blir feil eller mangelfull så kan saken sendes som en varslingssak til klubbens Fair Play utvalg.

Pr. i dag gjøres dette til klubbens mailadresse eller på mail til leder av klubbens Fair Play utvalg.
Et varsel kan gjøres anonymt, men dette kan i noen tilfeller begrense klubbens mulighet for å undersøke saken grundig nok og dermed også begrense mulighetene for tiltak.