Ny daglig leder i Sotra Sportsklubb

Ole Morten Skjold (57) har takket ja til jobben som ny daglig leder i Sotra Sportsklubb. Ole kommer fra en tilsvarende stilling i Zinken AS. Han har også et par år som vararepresentant i klubbens styre bak seg og starter hos oss 2. september. Styret er svært tilfreds med ansettelsen.

– Av de 19 kandidatene som søkte stillingen, var Ole den personen som best passet til styrets kriterier for jobben. Han er en erfaren, uredd og tydelig leder, med et bredt nettverk i lokalt næringsliv. Han har god rolleforståelse og er godt kjent med arbeidslivets generelle regelverk. Han har en variert og relevant bakgrunn og han har levert gode resultater i sin tidligere jobb. Når vi legger til at han er opptatt av- og god med folk og at han forstår hvor avhengig vi som klubb er av velvilje fra alle rundt oss, enten det er samarbeidspartnere i næringslivet, ansatte eller folkevalgte i rådhuset eller de aller viktigste, nemlig alle de frivillige – da ble dette et enkelt valg, sier styreleder Svein Olav Sørensen.

– I samtalene vi har hatt med Ole underveis, har han hatt klare tanker om hva han kan tilføre klubben. Sammen med den gode kompetansen som allerede finnes i administrasjonen, er vi trygge på at vår nye daglige leder vil drifte og utvikle klubben på en svært god måte, avslutter Svein Olav.