Ny rundkjøring ved Sotra Arena

Sartor Drange bygger ny rundkjøring ved Sotra Arena på vegne av Øygarden kommune. Rundkjøringen, som skal stå ferdig til våren, blir stor og krever mye areal. Dette vil påvirke både beachbanene våre og dagens parkeringsplass ved Sotra Arena.

Sartor Drange er allerede ferdig med første etappe. Den har bestått i å legge til rette for omkjøringsmuligheter når arbeidet med selve rundkjøringen starter opp.

I morgen (tirsdag 8.11) får vi første omlegging som påvirker idrettsanlegget. Da stenges innkjøringen i svingen, og det som tidligere kun var utkjøring blir nå både inn- og utkjøring. 
Parkeringsplassene ved flaggstengene stenges.
Anleggstrafikk til nye Obs Bygg må også benytte inn-/ utkjøring til Sotra Arena.

I morgen (tirsdag 8.11) får vi første omlegging som påvirker idrettsanlegget.

Da stenges innkjøringen i svingen, og det som tidligere kun var utkjøring blir nå både inn- og utkjøring. Parkeringsplassene ved flaggstengene stenges også.

Anleggstrafikk til nye Obs Bygg må også benytte inn-/ utkjøring til Sotra Arena, så det er all grunn til å være påpasselig de første dagene inntil alle er blitt vant til det nye kjøremønsteret.

Les også mer om hvordan rundkjøringen påvirker Beachbanene og våre haller.