Ny strømstøtte til idrettslag på plass

Strømprisene opptar de fleste, og idretten er naturligvis ikke noe unntak.
Det er Sotra Sportsklubb som drifter det meste av Straume Idrettspark, og strømregningene er nå kommet på ett nivå der Hovedstyret fortløpende må vurdere om det er forsvarlig å ha full drift.

I 2021 hadde Sotra Sportsklubb en strømregning på 1,1 mill. 
Pr. august har vi en strømregning på 1,3 mill så langt i år etter at strømstøtten er trukket fra.

I forrige uke kom det melding om at ordningen for idretten blir bedre. Støtten økes fra 80% til 90% på priser over 70 øre. Dette er den samme løsningen som vanlige husholdninger får fra 1.09.

Forutsatt at strømprisene fortsetter på dagens nivå så vil klubbens strømkostnader lande på ca. kr. 1,7 mill etter strømstøtten. Dette er en økning vi klarer i år, men det vil gå utover annen aktivitet. Dersom prisene blir høyere enn kr. 5,- i snitt så må nye tiltak vurderes.

Større prisforskjeller mellom natt og dag vil også gjøre situasjonen vanskelig. Som idrettslag er vi nødt til å ha lys og varme i treningstidene, og dette er som kjent den dyreste tiden gjennom døgnet.
Vårt behov for mye strøm om ettermiddagen og et lavt behov om natten når strømmen er billig gjør at idrettslaget får en høyere snittpris på strømforbruket enn vanlige husholdninger. Det blir dermed også en lavere effekt av strømstøtten.

Paradokset i dagens strøm-modell er imidlertid at netter med lave strømpriser kombinert med strømstøtte gjør det lønnsomt å bruke strøm om natten. Mange netter betaler vi kr. 0,- for strømmen og vi ser også at det er flere netter hvor strømstøtten blir høyere enn strømprisen. 
Konklusjonen vår er at vi må ta med oss det positive i strøm-modellen og slår derfor på lysene i turløypene våre – som i hovedsak bruker strøm om natten.

Lysene i turløypene våre er slått på igjen!
Paradokset i dagens strøm-modell er at netter med lave strømpriser gjør det lønnsomt å bruke strøm om natten, noe som passer fint for turløypene våre.