Ny vaksinerunde i Sotra Arena

OPPDATERING 30.11.21:

Kommunen utvider vaksineringen og stenger bane 1 og 2 fra onsdag 8.12 til fredag 10.12.

 

OPPDATERING 22.11.21

Allerede fra tirsdag 23.11 stenger Bane1 og Bane 2 i Sotra Arena, og blir stengt resten av uken. Neste vaksineuke er uke 50 (13. til 16.12). Fra januar blir banene stengt 1 uke hver måned – dvs at ca. 20% av klubbens samlede treningstid for våre inne-idretter går tapt det neste halve året.

Øygarden kommune har sendt ut følgende melding vedr. stenging av Sotra Arena;

Det er aukande smitte i samfunnet og det hastar med å få vaksinert alle grupper som ennå ikkje er vaksinert på den meste effektive måten. Vi startar også opp vaksinering med dose 3. til personar over 65 år. I tillegg til koronavaksinering er det stor pågang frå innbyggjarane til å få ta influensavaksine i år. Bruken av speleflate 3 og høve til å organisere vaksineringa der er heller ikkje tilstrekkeleg når det gjeld å ivareta nødvendige smitteverntiltak.

Hovedstyret har i møte og brev informert kommunen om hvilke konsekvenser dette gir for klubben både økonomisk og organisatorisk. Håndballgruppen er påny den idretten som får lide mest i disse pandemi-tider, og vi hadde både forventet og håpet at kommunen denne gangen ville finne andre alternativer enn Sotra Arena. 

Vi vet at det er flere kommuner som fortsatt benytter idrettshaller til vaksinering, men vi ser også at mange andre kommuner nå tar i bruk parkeringsanlegg, kjøpesentre og kirker for å unngå å ramme idretten enda en gang.
Selv om vi alle ser nødvendigheten med vaksinering og tiltak så mener vi at det er på høy tid å se nærmere på de konsekvensene som stengte idrettshaller gir.
I 2020 var det ingen som trodde at vi skulle holde på med dette utover våren 2022. Vi mener derfor at vi nå må ta høyde for at vi i heller ikke er ferdig til våren, og følgelig finne andre egnede steder for både testing og vaksinering.

Vi kan love våre medlemmer at Hovedstyret følger saken tett videre.