Nye energibrønner ved Turnhallen

Med dagens strømpriser er vi nødt for å tenke nytt når det gjelder klubbens strømforbruk. Mesteparten av energien vi betaler for brukes til oppvarming og lys.

Gjennom de siste 2 årene så har vi byttet alle flomlysene våre på fotballbanene til LED lys. Fra før hadde vi LED i fotballhallen og turnhallen.

Nå har vi boret 2 energibrønner ved fotballgarderobene, og i disse dager borer vi 4 hull ved turnhallen. Alle brønnene er ca. 150 meter dyp, noe som gjør at vi kan hente opp stabil varme hele året – som igjen kan lages om til varmt vann i dusjer og radioatorer.

Vi forventer å redusere klubbens strømkostnader med 30-40% med disse tiltakene, og flere tiltak ligger på tegnebrettet.