Oppstart Håndball 2016

Vi inviterer nå alle gutter og jenter til oppstart av Håndball for våre 6 åringer (2016 årgangen)

Treningstid: Torsdager kl. 17- 18 på Danielsen.

Oppstart torsdag 10. Mars (etter Vinterferien)

Vi holder treninger i gymsalen på Danielsen frem til sommeren. Dersom det blir veldig mange deltagere er det mulig vi etterhvert tar i bruk gymsalene på de ulike nærskolene, der vi har store nok grupper til det. Etter sommeren er det planen at alle lag trener på sine respektive skoler.

Utstyr:

Tørre innesko er det fint om de har, ellers vanlig treningstøy for aktivitet.

Klubben stiller med baller og vester.

Medlemskap og informasjon:

Klubbens medlemssystem heter Rubic. For å melde barnet på håndball tilbudet vårt, må barnet bli medlem i Sotra Sportsklubb og knyttes mot Håndball.

Det gjør dere på denne linken: https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=13808#/form/profile

Alternativt sender dere mail til post@sotrask.no med følgende info: Håndball 2016. Navn på barn og fødselsdato, navn på foreldre, adresse, telefon og mail.

Klubbens hjemmeside: www.sotrask.no

Viktig! 

Vi trenger voksne som kan bidra som trenere, hjelpetrenere og lagledere/foreldrekontaktrer. Gi en lyd til instruktørene dersom dette er noe dere har anledning til. Vi er avhengig av foreldre for å komme i gang.

Da sees vi til en hyggelig aktivitetstime på torsdager fremover!