Oppstartsmøte Idrettsskolen høst 2021 for barn født i 2016

 Se vedlegg for info om opplegg og SPOND-kode for påmelding. 

Inngang: Benytt inngang 5 nede på det hjørnet av Sotra Arena som vender mot Turnhallen.