Regnskap 2021

Sotra Sportsklubb sitt årsregnskap er først av klubbens regnskap- og økonomiansvarlige, Lisbeth Waagen og revidert av KPMG. Regnskapet er godkjent av Hovedstyret 21.03.2022, og legges med dette frem for Årsmøtet.

Kontrollutvalgets rapport

Budsjett 2022