Samarbeid Sotra Sportsklubb-Telavåg

Gledelig nyhet!

Etter gode samtaler, møter og felles kompetanseutveksling, har Telavåg IL og Sotra Sportsklubb Fotball blitt overbevist om at et felles samarbeid vil være gunstig for begge klubber. Olav Sanden, Sotra SK, og Kristian Hjørnevik, Telavåg IL, har hatt god dialog gjennom 2022 for å få dette til.

Sammen vil vi utveksle erfaringer og styrke det fotballfaglige miljøet i begge klubber, til beste for små og store utøvere i begge klubber både på jente- og guttesiden.

I tiden som kommer vil vi gjennomføre:

  • Felles fagsamlinger
  • Felles trenerforum
  • Felles trenerkurs
  • Felles treningsøkter

Vi i SSK-Fotball gleder oss til mange hyggelige samlinger med den flotte gjengen i Telavåg IL!