Sotra Arena skal benyttes til vaksinering hele vinteren.

I starten av pandemien var mye uklart, og det er forståelig at Sotra Arena ble utpekt som kommunens beredskapssenter. Hallen har den nødvendige kapasiteten og infrastrukturen, så veien fra beslutning til oppstart var kort. I starten var det heller ingen som trodde at dette skulle vare i så lang tid som det har gjort.

Når det ble opplyst at også en 3.dose skal settes, så burde Øygarden kommune startet arbeidet umiddelbart med å finne et nytt og bedre egnet sted for både vaksinering og testing.

Når idrettsanleggene stenges ned så er det ikke noen måneder uten trening vi er redd for. Det er de langsiktige konsekvensene som betyr noe. Man venner seg til en ny hverdag med stillesittende aktivitet, og denne nye hverdagen blir det for mange svært vanskelig å komme seg ut av. Alle som har kommet til stengte idrettshaller i lang tid vil få kjenne på «dørstokkmilen», og at en stillesittende hverdag under pandemi og vaksinering kan bli den nye hverdagen for mange.

 

Fysisk aktivitet spiller en avgjørende rolle i forebyggingen av de fleste kroniske sykdommer og ganske særlig når det gjelder metabolske sykdommer (overvekt, høyt blodtrykk, høye kolesterolverdier m.m.) og hjerte- og karsykdommer. Vi vet også at fysisk aktivitet er forebyggende for en del psykiske problemer.

I Oppvekstprofilen med data fra 2019 for barn og ungdom så lyser det rødt for Øygarden kommune på 4 vesentlige punker; Overvekt og fedme, antall som er med i en fritidsorganisasjon, skjermtid foran PC og psykiske lidelser. Øygarden kommune hadde med andre ord utforinger på disse områdene allerede før pandemien, og likevel så velges det løsninger under pandemien som vil forsterke disse utfordringene ytterligere. 

Foreløpig vet vi lite om den totale kostnaden av pandemien for viktige faktorer som livskvalitet, trivsel og den psykiske helsen, men vi ser at den langsiktige prisen å betale kan bli svært høy

I Harstad kommune har de allerede innsett at konsekvensene ved å stenge idrettshaller er så store at det kreves ny beredskapsplan før neste pandemi.

 

La det også være sagt – dette er ikke kritikk mot vaksinerings- og testarbeidet og alle de som gjør en formidabel jobb med å få samfunnet til å gå rundt i disse spesielle tidene. 

Helsevesenet vårt er fantastisk og viktig, men når pandemien snart går inn i sitt 3.år så kan ikke det samme helsevesenet fortsette å være så fokusert på denne ene oppgaven at den forebyggende aktiviteten og samfunnets øvrige behov fortrenges!

Vi må derfor få lov å påpeke at det er på høy tid å tenke 2 tanker samtidig – Hvordan kan vi gjennomføre vaksineringen og testingen på en god og forsvarlig måte uten at idretten går inn i sitt 3. år med et kraftig redusert tilbud!

…og vi kan ikke tillate oss å bruke flere måneder på å finne ut av dette.