Sotra Arena blir vaksinesenter

Kommunen har dessverre bestemt seg for å benytte Sotra Arena som hovedstasjon for all vaksinering i kommunen, men åpner nå opp for bruk av bane 3 under hele vaksineringsperioden.

Med kunngjøringen fra Statsministeren om at de vil prioritere barn og unge så øynet man et håp om at også Øygarden kommune ville revudere planene om Sotra Arena som hovedlokale for all vaksinering. Det skjedde dessverre ikke, men vi er samtidig glad for at kommunen har lyttet til idretten og dermed åpner for bruk av bane 3 i hele perioden. 

Kommunen er også innstilt på å bidra økonomisk og praktisk i forbindelse med omorganisering og bruk av andre haller.
En egen gruppe med representanter fra kommunen og idrettsrådet skal utarbeide en plan for alternativ bruk inkl. mulige transportløsninger m.m.
Som den desidert største brukeren av Sotra Arena så har Sotra Sportsklubb en stor forventning til tiltro til at gruppen klarer å finne de gode og praktiske løsningene.

Kommunens foreløpige plan er å benytte Sotra Arena i tilsammen 8 uker. Vaksineringen vil foregå i noen uker av gangen, og hvor idretten skal få slippe til mellom vaksineringsperiodene.
Det avgjørende punktet for å holde nedstengningstiden på 8 uker er at nedvask av hallen utføres på max 1 dag. 
Foreløpig plan med bruk av 3 dager til nedvask vil i verste fall føre til 1 måned ekstra nedstengning, noe vi regner med at kommunen klarer å unngå.

Sotra Sportsklubb jobber parallellt med alternative løsninger og hvor alle våre idretter er involvert i arbeidet, som ledes av Anders Feltnes (sportslig leder i håndball).
Vår målsetting er at alle våre lag, trenere og medlemmer skal vite når og hvor treningene til den enkelte blir flyttet i god tid før stengningen er et faktum.

Detaljer og oppfølging av saken kan du følge her på våre nettsider.