Sotra SK med nytt tilrettelagt fotballtilbud på dagtid: Sotra United psykisk helse

Sotra SK opprettet høsten 2020: Sotra United psykisk helse – et tilrettelagt fotballtilbud som trener en gang i uken på kveldstid og som deltar i bedriftsidretts-serien. Nå har klubben gått sammen med psykiatrihelsetjeneste i Øygarden kommune og utvider fotballtilbudet med et treningstilbud på dagtid – torsdager kl. 14.00-15.30 i Sotrahallen!

Det nye treningstilbudet har oppstart
torsdag 19. august kl. 14.00-15.30 i Sotrahallen.

Dagtid treningen er åpen for alle som grunnet psykisk helse trenger et tilrettelagt fotballtilbud. Vi stiller ingen krav om diagnose, og de som trener med oss må selv definere seg i målgruppen.
Alt du trenger å gjøre er å møte opp. Ta gjerne med en venn eller et familiemedlem

Fotballtilbudet har en sosial profil hvor trivsel er det viktigste. Her er det ingen krav til prestasjon. Her kan man bare møte opp, møte andre, snakke sammen og bare være tilstede. Treningstilbudet på dagtid er gratis og åpent for alle som bor i Øygarden Kommune.

Dersom du ønsker å trene mer og/eller spille kamp kan du melde deg inn i Sotra SK og delta på ytterligere en kveldstrening i uken (mandager 18.00.-19.30 i Sotrahallen) og delta med laget i bedriftsidrett serier (7’er fotball).

Ansvarlig for dagtid treningene er Daniel Espeland (Erfaringskonsulent i Øygarden kommune – psykisk helse) og Lenhart Sveio tlf. 952 35 397 (Aktivitetsleder i Øygarden Kommune -psykisk helse).
Ansvarlig for kveldstid treningene er Nikolai (Nico) Fjeld tlf. 480 75 704 og Kristian Rognås Eikeland. Begge med et lidenskapelig forhold til fotball og erfaring fra tilrettelagt fotball. 

Du er hjertelig velkommen med!