Sotra SK sine dommere vinner priser

Klubbens dommere gjør det godt på mange fronter, og det blir lagt merke til.

Årets mest fremgangsrike

Andreas Bjørklund har ikke dømt lenge. Faktisk så startet han å dømme i 2020, og nå skal han dømme i 4.divisjon.

Han har fått dømt mange kamper, deltatt på samlinger og tester, og har utviklet seg hele tiden.

Dette blir lagt merke til, og gjør ham fortjent til prisen for Årets mest fremgangsrike.

Andreas Bjørklund, Foto: Hordalandsfotball.no

Dommeransvarlig og opprykk

Klubbens dommeransvarlige, Hattun Rune Bø, har vært lenge i gamet, og ble Årets dommer i 6. divisjon.

Det belønnes med opprykk, og neste år skal han dømme 5.divisjon.

Hattun har også jobbet mye for å skape gode arenaer, for å treffe andre dommere gjennom sosiale samlinger og felles treninger.

Hattun Rune Bø

Flere dommere

Vi som klubb ønsker å bidra til at flere får mulighet til å bli dommere. Dersom du har lyst til å ta steget, eller har spørsmål rundt hva dette er for noe, sender du bare en mail til dommer@sotrask.no

Ingen dommer – Ingen fotball

Les om alle prisene her