Sotra SK søker fotballtrenere til Sotra United

Klubben søker 2-4 trener til barne- og ungdomsgruppen og 2 fritidsassistenter til voksenlaget. Lagene trener 1 gang i uken (mandager fra kl. 18.00) og deltar i Stjerneserien

Stjerneserien er NFF Hordaland sitt kamp- og serietilbud for tilrettelagte lag. Serien spiller over seks serierunder (3 på våren og 3 på høsten). Spillformen er 3ér og 5´er fotball.

Sotra United sitt barne- og ungdomslag består av 10-12 spillere i alderen 7-15 år. Voksenlaget består av 20-22 spillere i alderen 16 år og oppover.

Klubben ser etter personer med;
– trenererfaring, -kompetanse og/eller spillererfaring
– gjerne erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse, men viktigst er ønske om å gi et fotballtilbud til alle
– ønske om å ta NFFs trenerkurs – tilrettelagt fotball (4t)

Treneren på barnelaget vil få en årlig trenergodtgjørelse av klubben.
Fritidassistentene til voksenlaget vil få oppdrag fra Øygarden kommune og blir lønnet pr time etter timesats for støttekontakter.  Trenere/fritidsassistenter må fremvise politiattest

Interesse meldes/søknad sendes til Sotra SK innen 10. august 2021 på e-post post@sotrask.no

Spørsmål kan rettes til lagleder Sotra United, Tove Iren Vindenes på telefon 93419733