Sotra SK vs Øygarden FK

De siste ukene har det vært ymse artikler og beskrivelser av Sotra SK sitt forhold til Øygarden FK (ØFK) i de lokale avisene.

VestNytt skriver på lederplass om en «mannjevning» mellom de to lokale klubbene, og beskriver en virkelighet som er vanskelig å kjenne seg igjen i.

La oss derfor med en gang få det sagt –  Sotra SK er ikke i noen konflikt med vår naboklubb. Men vi er definitivt to konkurrenter, og det må vi forholde oss til.

 

TRENINGSTIDER I SOTRAHALLEN

I VestNytt kunne vi tidlig lese om ØFK sine planer om å overta mange av våre spillere. ØFK har faktisk vært betydelig mer pågående overfor våre spillere enn noen annen klubb gjennom tidene.
Dette må vi imidlertid tåle. Vi er konkurrenter i samme divisjon, noe som gjør at vi knives om mange av de samme ressursene. Vår respons må derfor være at vi selv  driver så godt at spillerne foretrekker Sotra SK framfor våre konkurrenter. Signeringer i det siste tyder på at vi er god vei mot dette.

Sotra SK har imidlertid ikke noe ansvar for å legge forholdene mer til rette for Øygarden FK sin spillerjakt. Dette handler også om å vise respekt for egne ansatte og frivillige som for tiden jobber svært godt og målbevisst med å utvikle hele fotballen i SSK. Vi har derfor vært tydelig på at vi ikke kan gi klubben treningstid i Sotrahallen på tidspunkter hvor vårt eget PostNord lag er i hallen, og det er heller ikke aktuelt for Sotra SK å utestenge egne lag fra hallen for å gi Øygarden FK treningstid. Derfor har Øygarden FK fått tilbud om treningstid på dagtid mellom 11:00 og 14:00 – det eneste tidspunktet hvor hallen er ledig på hverdager.

At Øygarden FK heller velger å trene i Vestlandshallen kl. 14:00 er et valg de står fritt til å ta, men det blir feil å gå til media å fortelle at de ikke får trene i Sotrahallen, og endog begrunner det med konflikter mellom klubbene når virkeligheten er så enkel som at Sotra SK prioriterer bredden like sterkt som eget PostNord lag. Vårt eget PostNord-lag får bare en sjelden gang en hel bane å trene på i vår egen fotballhall. De må dele godene med resten av våre 60 fotballag.

STRAUME STADION SOM RESERVEBANE

I januar kom det, via Øygarden kommune – en invitasjon til et møte for å se nærmere på ØFK sitt ønske om å bruke Straume Stadion som sin hjemmearena når Ågotnesbanen er stengt.

Ågotnesbanen er så dårlig at det er en stor sannsynlighet for at 1/3 av ØFK sine hjemmekamper må spilles på andre baner.
Når vi også vet at en kampdag i PostNord-serien betyr at banen i praksis er stengt hele kampdagen, og at i hvert fall hjemmelaget må få tilrettelagt treningstider på samme banen, så blir det et betydelig antall dager hvor Sotra SK må gjøre om på trenings- og kampplanene for våre øvrige 60 lag.

Vi vet også at Øygarden kommune har valgt Sotra Arena som hovedstasjon for vaksinering, noe som betyr at mange av våre håndballag må flytte ut i fotballhallen gjennom våren og sommeren. Dette gir et enda større press på treningstidene på våre utendørs-baner.

Når det gjelder Straume Stadion så er ikke banen godkjent som PostNord arena. Sotra SK spiller på dispensasjon og er nødt for å ruste opp anlegget innen 2022, noe det jobbes med. Dette vet ØFK og vi må derfor anta at de i tilfelle er innstilt på at også de må søke om dispensasjon.
Dersom ØFK heller gjør samme jobben med ett av anleggene til sine samarbeidsklubber så kunne dette vært med på å øke standarden og oppmerksomheten også på baner og klubber andre steder i kommunen, og for samarbeidsklubbene så må det jo være mye hyggeligere at ØFK sine hjemmekamper spilles hos dem framfor hos konkurrenten på Straume.
Dette vil styrke deres lokale identitet, noe som har vært et hovedpoeng med prosjektet ØFK.

ØFK får nok drahjelp fra journalister når det enda en gang i media fortelles en historie om at Sotra SK nekter laget å spille sine hjemmekamper på Straume pga. konflikter, mens virkeligheten er så enkel som at Sotra SK er tro mot sin strategi og ivaretar bredden vel så sterkt som våre A-lag, spesielt i disse pandemi-tider hvor vi risikere enda mer stenging av hallene.

STADIONPLANER

ØFK presenterte for kort tid siden noen spenstige stadionplaner på Bildøy. Planene er kostnadsberegnet til 100 mill, og det skal være plass til 4.000 på tribunen.
Samtidig presenterte Sotra SK planer om oppgradering av enten Straume Stadion eller Sotrabanen til et stadion som tilfredsstiller OBOS serien (tribune med 800 seteplasser).

Årsaken til Sotra SK sine planer er enkel nok; Straume Stadion tilfredsstiller ikke PostNord ligaens krav, og vi har frist til neste sesong med å finne løsninger. Èn av løsningene er å bygge om dagens Sotrabane til et nytt stadion, men dette blir et kostnadsspørsmål når valg av løsning skal gjøres.

En ny tribune på Sotrabanen er ett av alternativene for den nødvendige oppgraderingen av Stadion på Straume

Når vi først gjør denne jobben så er vi også forpliktet til å bygge etter kravene som stilles èn divisjon høyere – altså OBOS.

VestNytt sin beskrivelse av en «mannjevning» på anleggsiden gir derfor ikke noen mening for vår del – dette er ikke en konkurranse mot ØFK – kun en nødvendig oppgradering for å tilfredsstille NFF sine krav, og et arbeid som har pågått siden våren 2020.

I lys av dette blir det uforståelig for Sotra SK at det er planer om et stadionanlegg et godt steinkast unna vår egen «OBOS-stadion». Det blir som å se Åsane bygge sin nye stadion på Nymark, vegg-i-vegg med Brann sitt Stadion.
ØFK sin styreleder kan også fortelle i VestNytt at deler av finansieringen er tenkt gjennom utleie til bl.a. Sotra Videregående sin idrettslinje – som i dag faktisk er en stor leietaker i Straume Idrettspark. At man i tillegg til å legge anleggsplaner i vår bakgård også ser for seg å overta våre leieavtaler, kan vi ikke sitte stille å se på. At kommunen også jubler over både planer og plassering må vi i første omgang ta til etterretning, og deretter håndtere

SOTRA SK – BREDDEIDRETTSLAG

Med disse 3 sakene viser Sotra SK at vi mener alvor når vi sier at vi er et idrettslag som ivaretar bredden like respektfullt som toppen. Det viser også hvor forskjellig Sotra SK og ØFK er som klubber, og hvorfor vi så langt har takket nei til et tett samarbeid

All satsing mot høyere nivå, uansett hvilken idrettsgren planene gjelder for, er velkommen i Sotra Sportsklubb. Satsinger vil likevel måtte balanseres  mot to forhold:

  1. Satsing skal aldri skal gå på bekostning av bredde
  2. Tempoet skal være økonomisk forsvarlig.

Vi bygger både klubb og anlegg nedenfra, etter realistiske behov og klare mål slik vi alltid har gjort.

Derfor er vår filosofi i disse ØFK-sakene også svært enkel;
Vi åpner dørene for ØFK når vi ser at vi har mulighet – men ikke dersom bredden må vike. Dette er tilpasninger og hensyn til egen drift og strategi – ikke konflikt.

Ingen kommentarer å vise.