Sparebanken Vest gir rekordstor gave til Sotra SK «Alle-med» fond.

Julenissen kom tidlig til Sotra Arena, og midt i årets store juleshow kunne Camilla Nygård fra Sparebanken Vest fortelle alle de fremmøtte at banken ønsker å bidra med hele 600.000,- til klubbens «Alle-med» fond.

Sotra Sportsklubb er en breddeklubb hvor hovedfokuset er «Idrett for alle». Alle våre aktiviteter skal tilrettelegges slik at våre medlemmer har ett tilbud uavhengig av ferdigheter og ambisjoner.

Som det aller meste i dagens samfunn så er det også en kostnad ved å være med i ett idrettslag. Kontingent, treningsklær og reiser til konkurranser og cup`er er ikke gratis, og for noen kan dette bli en økonomisk byrde som gjør at vi ikke kan oppfylle vårt hovedmål; Idrett for alle.

Sotra Sportsklubb har derfor etablert ett fond som vi har kalt for «Alle-med». Her kan våre medlemmer søke om økonomisk støtte for å dekke medlemskontingenten, kjøp av klubbens treningsklær og eventuell deltakelse på en konkurranse eller cup.
Det skal være enkelt å søke, og det meste av kriteriene baseres på tillit.

Fondet ble etablert i år og har fått en privat gave på kr. 100.000,- i «startkapital».

I dag plusser Sparebanken Vest på med kr. 600.000,-! Fondet er dermed etablert med en god økonomisk forankring.

«Alle-Med» fondet til Sotra Sportsklubb passer ett hundre prosent sammen med bankens ønske om å være med å finansiere aktiviteter for barn og ungdom i en tid hvor flere familier vil få større utfordringer med dette. Vi er opptatt av gode oppvekstvilkår og et godt og variert fritidstilbud for de unge her i lokalmiljøet vårt. Vi håper at denne tildelingen kan bidra til glede og mestring for mange» sier Camilla, banksjef i Sparebanken Vest på Straume.

Hun vektlegger det mangeårige og gode samarbeidet som banken har med Sotra Sportsklubb og hvor viktig det er å støtte aktiviteten på en sånn måte at alle kan være med i fellesskapet som idretten gir.

«Vi merker tidene vi er inne i. Det siste året har vi hatt en betydelig økning i antall søknader om støtte. Som idrettslag begrenser det seg hvor mange vi klarer å hjelpe gjennom ett år, men med denne pengegaven får vi nå etablert ett fond som gjør at vi kan hjelpe langt flere» sier Svein Olav Sørensen, styreleder i Sotra Sportsklubb.

Idrettslagene er så mye mer enn idrett. Her skal barn og ungdom finne ett fellesskap som styrker egen mestringsfølelse. Vi skaper samhold og gode sosiale rammer, og gjennom dette er vi sammen om å bl.a. bekjempe ensomhet og utenforskap. Derfor er det så utrolig viktig at det ikke er en slunken lommebok som avgjør om barnet eller ungdommen skal få delta i fellesskapet.