Sportslig utvalg Barn (fotball)

Sportslig utvalg skal jobbe med det sportslige i klubben. Det skal være kort vei fra trenerne og spillerne på feltet. Vi skal støtte trenerne og spillerne for å sikre utvikling og en best mulig trenings- og kamphverdag.

Formålet med sportslig utvalg er å følge opp klubbens sportslige retningslinjer. Dette innebærer å følge opp og implementere sportsplan og sikre at aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. Sportslig utvalg skal ha en motiverende funksjon og dermed være et rådgivende organ for hovedutvalg fotball i sportslige spørsmål. Videre være en pådriver for å sikre at sportsplanen blir fulgt opp av trenerne.

  • Birthe Algrøy Foldnes, jenter 3, 5,7 og 9er
  • Stine Hesjedal, jenter 3, 5,7 og 9er
  • Shanty Hanuren, 3 og 5er
  • Vegard Havikbotn, 7 og 9er

Roy Nymark

Trenerveileder og rekrutteringsansvarlig barn