Sportsplan Turn & Dans

Sportsplanen for Turn & Dans ble godkjent i Hovedutvalg turn og Hovedstyret i januar 20223. Planen gjelder for årene 2023 til 2025, men vil bli revidert årlig.

I Sotra Sportsklubb skal det være en «blå tråd» mellom alle idrettenes sportsplaner med gode beskrivelser av hvordan idrettene tilrettelegger og gjennomfører Sotra SK Kompis og ressursforholdet mellom «topp og bredde».