SSK-360 Etter Skoletid-tilbud

SSK360° Aktivitetsfritidsordning (AFO) for 2.– 5. klassinger i skoleåret 2021/2022

SSK360° Akademi, Fotball (3.-8.kl), Håndball (her håper vi å komme i gang), Turn (3.-10.kl), Dans (3.-10.kl) (Inndeling i grupper etter alder)

SSK360 har som formål å se hele mennesket. Vi skal treffe dem der de er, gi et variert og allsidig tilbud der alle har mulighet til å mestre, og vi skal fremme sunne og gode verdier/holdninger. 

På Aktivitet (AFO) vil hovedfokuset være høy aktivitet og moro i idrett, lek og spill. Det er turdag/utflukt en dag i uken. Her benytter vi naturen og områder i vårt eget nærmiljø. Vi har Sotrabussen som kan frakte oss til destinasjonene på lengre turer.

På Akademi vil vi ha fokus på allsidighet og glede i aktivitet, der barna får velge en idrett ut ifra interesse i tillegg til å spisse individuelle ferdigheter i sin idrett, fremme eierskap til egen utvikling og skape idrettsglede.

Ekstra tilbud med Buss og mat

Vi har og tilbud om bare buss, bare mat eller buss og mat. Dette er for de som har tidlig trening og kanskje ikke trenger AFO i tillegg

TRANSPORT

Våre egne busser med sjåfør (og eventuelt instruktører) henter etter skoletid på alle skolene på Lille Sotra i tillegg til Kolltveit. (Her kan det bli utvidet område ved flere påmeldte)

Buss.jpg

MAT

SSK360° ønsker å tilby måltider som er tilpasset barnas aktive hverdag, og som ivaretar deres helse på lang sikt.

Vi har fokus på sunn og næringsrik mat. Det serveres brødmat eller varmmat hver dag. Her vil det være variert meny som inneholder kjøtt, fisk og grønnsaker.

Det er og frukt alle dagene.

EKSEMPEL PÅ UKEPLAN

PRISER AFO

(Alle priser er pr. mnd.)

Aktivitet:

2 Dager: 1.400,-

3 Dager: 1.800,-

4 Dager: 2.100,-

5 Dager: 2.300,-

Transport:

2 Dager: 250,-

3 Dager: 300,-

4 Dager: 350,-

5 Dager: 400,-

Prisene for Aktivitet (AFO) inkluderer:

  • Aktiv fritidsordning fra skoleslutt til kl 17:00 (aktivitetene er ferdig 16:30)
  • Åpent full dag 08:00-16:30 på skolens planleggingsdager (Følger Øygarden kommune sin skolerute)
  • 1/2 pris på Sommerskolen, høstferien og vinterferien (08:00-16:30)
  • Lunsj og frukt hver dag (varmmat to-tre ganger pr. uke)
  • Leksehjelp (begrenset hjelp og støtte)
  • Bruk av haller og anlegg i Straume Idrettspark
  • Utflukt tirsdager

Oppsigelsestid på AFO starter den 1. i  påfølgende måned etter at oppsigelsen er sendt på epost til ssk360@sotrask.no