Styre gjennom tidene

Hovedstyre 1945

Med 16 tilstedeværende ble det den 07 .06.45 besluttet å danne et idrettslag i Knarrevik og omegn.
Til styre ble foreløpig valgt: 1945
Formann: Rolf Indrebø
Nestformann: Karsten Prestegård
Sekretær: Einar Monsen
Kassarer: Gunnar Indrebø
Styremedlem: Alf Rasmussen
Fotballansvarlig: Ragnar Ellingsen

Hovedstyre 1946

Formann: Rolf Indrebø
Nestformann: Karsten Prestegård
Sekretær: Einar Monsen
Kasserer: Gunnar Indrebø
Styremedlemmer: Alf Rasmussen, Kristoffer Hopland
Revisor: Kristoffer Hopland

Utagningskomite for fotballgruppen:
Alf Rasmussen, Olaf Olsen, Sverre Monsen
Alf Rasmussen ble valgt som trener for fotballaget.
Friidrettsgruppen:
formann: Karsten Prestegård
styremedlemmer: Olav Bergsvik, Hans Strømme
Festkomite:
formann: Albert Rennedal
medlemmer: Sverre Monsen, Leif Bergsvik, Harry Johannessen, Rolf Indrebø

Hovedstyre 1947

Formann: Rolf Indrebø
Nestformann: Karsten Prestegård
Sekretær: Einar Monsen
Kasserer: Gunnar Indrebø
Styremedlemmer: Alf Rasmussen, Kristoffer Hopsland
Revisor: Kristoffer Hopsland

Utagningskomite for fotballgruppen:
Alf Rasmussen (trener for fotballaget), Olav Olsen, Sverre Monsen
Friidrettsgruppen:
formann: Karsten Prestegård
styremedlemmer: Olav Bergsvik, Hans Strømme
Banekomite: Karsten Prestegård, Albert Rennedal, Leif Bergsvik
Representant til Hordaland Idrettskrets Kretsting:
Karsten Prestegård, m/varamann Rolf Indrebø
Arrangementskomite:
Albert Rennedal, Einar Monsen, Magnus Gloppestad, Rolf Indrebø, Ro­ald Arefjord

Hovedstyre 1948

Formann: Albert Rennedal
Nestformann: Kristoffer Hopsland
Sekretær: Einar Monsen
Kasserer: Gunnar Indrebø
Styremedlemmer: Johannes Rønnestrand,
Rolf Indrebø
Varamann: Alf Arefjord
Revisor: Olav .Bergsvik

Friidrettsgruppen:
Formann: Karsten Prestegård
Sekretær: Johannes Rønnestrand
Styremedlemmer: Halvor Strømme, Alf Strømme Varamann: Hans Arefjord

Fotballgruppen:
Formann: Sverre Monsen
Uttakingskomite: Olav Larsen, Olaf Olsen
Varamann: Bjarne Nilsen
Materialforvalter: Olav Larsen

Arangementskomite:
Formann: Einar Monsen
Medlemmer: Leif Bergsvik, Harry Johannessen, Alf Arefjord, Nils
Rennedal

Hovedstyret 1949

Formann: Karsten Prestegård
Nestformann: Alf Arefjord
Sekretær: Einar Monsen
Kasserer: Gunnar Indrebø
Styremedlemmer: Albert Rennedal, Olav Bergsvik
Varamann: Rolf Indrebø
Revisor: Olav Larsen

Fotballgruppen:
Oppmann: Olav Larsen
Medlemmer: Sverre Monsen, Olaf Olsen
Banekomite: formann: Johannes Rønnestrand Medlemmer: Monrad Vaage, Olav Bergsvik Materialforvalter: Kristian Indrebø

Friidrettstyret:
Formann: Johannes Rønnestrand som også skal virke som sekretær.
Styremedlemmer: Hans Strømme, Birger Foldnes
Arrangementskomite:
Gunnar Indrebø, Olav Bergsvik, Albert Rennedal, Harry Johannessen, Malvin Valen

Hovedstyre 1950-1958

Formann: Karsten Prestegård
Nestformann: Alf Arefjord
Sekretær: Einar Monsen
Kasserer: Karsten Hopsland
Styremedlemmer: Albert Rennedal, Olav Bergsvik
Varamann: Rolf Indrebø
Revisor: Olav Larsen

Fotballgruppen:
Oppmann: Olav Larsen
Medlemmer: Sverre Monsen, Olav Olsen

Banekomite:
Formann: Johannes Rønnestad
Medlemmer: Monrad Vaage, Olav Bergsvik
Materialforvalter: Kristian Indrebø

Friidrettstyret:
Formann: Johs. Rønnestrand som også skal virke som sekretær.
Styremedlemmer: Hans Strømme, Birger Foldnes
Arrangementskomite: Gunnar Indrebø, Olav Bergsvik, Albert Rennedal, Harry Johannessen, Malvin Valen

Hovedstyre 1959-1962

Formann: Harry Johanessen 1961, 1962:
Varaformann: Sigurd Førsund
Sekretær: Thomas Ellingsen
Kasserer: Ivar Lie
Styremedlemmer: Reidar Dale, Sverre Lund Monsen

Seniorgruppen: Sverre Lund Monsen Ungdomsgruppen: Ragnar Ellingsen Friidrettsgruppen: Bogdan Sherling

Uttakingskomite: Bogdan Sheling, Håkon Arefjord,
Sverre Lund Monsen (formann)
Arrangementkomite: Formann: Håkon Arefjord
Medlemmer: Gunnar Ellingsen, Hans Arefjord, Marit Schmidt,
Brita Bjorøy
Revisorer: Einar Monsen, Olav Olsen

Hovedstyre 1963

Formann: Olav Bergsvik
Nestformann: Einar Nordland
Sekretær: Thomas Ellingsen
Kasserer: Reidar Straume
Styremedlem: Sigurd Førsund, Roald Arefjord
Varamann: Nils Sverre Fjell

Grupper og komiteer, valgt på siste årsmøte:
Fotballformann: Oddvar Larsen
Friidrettsgruppen: Mathias Strømme
OLA V BERGSVIK
Ungdomsgruppen: Harry Johannessen
Festkomite: Bernhard Kleppe, Gunnar Ellingsen, Bjarne Fjell og Arvid Lien Materialforvalter: Arne Gjelstein

Revisorer: Einar Monsen, Olaf Olsen
Banekomite: formann Sigurd Førsund
Underkasserere valgt på medlemsmøte:
Marit Schmidt, Oddvar Larsen, Arvid Lien
Ragnar Ellingsen ble oppnevnt av styret for å sette i gang gymnasikk for damer og være ansvarlig for avvikling av innendørstrening for disse.
Harry Johannessen ble oppnevnt til leder for svømmeknappaksjonen.
Alfred Strømme ble oppnevnt til friidrettsleder i stedet for Mathias Strau­me, som reiste i militæret.

Hovedstyre 1964

Formann: Sigurd Førsund
Nestformann: Einar Nordland
Sekretær: Asbjørn Larsen
Kasserer: Odd Ekerhovd
Styremedlemmer: Einar Monsen, Mathias Strømme
Varamann: Lars Lie

Gruppeledere:
Fotball: formann: Einar Nordland
Ungdomsgruppen: formann: Gunnar Ellingsen
2 medl: Mathias Strømme, Svein Lie

Revisorer: Olav Olsen, Olav Bergsvik.

Hovedstyre 1965

Formann: Sigurd Førsund
Nestformann: Einar Nordland
Sekretær: Asbjørn Larsen
Kasserer: Odd Ekerhovd
Styremedlem: Einar Monsen, Lars Lie
Varamann: Mathias Strømmme
Grupper og komiteer:
Fotballoppmann: Einar Nordland
Ungdomsgruppe: Gunnar Ellingsen, Svein Lie Materialforvalter: Harald Otterlei
Banekomite: Sigurd Førsund
Revisorer: Olaf Olsen, Olav Bergsvik
Underkasserere: Lars Lie, Harald Otterlei

Hovedstyre 1966

Formann: Sigurd Førsund
Nestformann: Einar Nordland
Sekretær: Lars Lie
Kasserer: Odd Ekerhovd
Styremedlemmer: Einar Monsen, Harry Johannessen
Varamenn: Audun Telnes, Jacob Aaland,

Grupper og komiteer:
Fotballoppmann: Svein Lie
Friidrettsgruppe: Kåre Bøe, Svein Kobbeltvedt,
Ungdomsgruppen: Gunnar Ellingsen, Astrid Andersen
Materialforvalter: Einar Nordland
Banekomite: Sigurd Førsund

Arrangementskomite: Harry Johannessen, Svein Lie, Oddvar Larsen, Au­dun Tellnes, Einar Nordland.

Hovedstyre 1967

Formann: Sigurd Førsund
Nestformann: Svein Lie
Sekretær: Reidar Straume
Kasserer: Odd Ekerhovd
Styremedlem: Einar Monsen, Harry Johannessen
Varamenn: Audun Tellnes, Jacob Aaland

Grupper og komiteer:
Fotballoppmann: Svein Lie
Friidrettsgruppe: Kåre Bøe, Svein Kobbeltvedt
Ungdomsgruppe: Gunnar Ellingsen, Kåre Bøe
Materialforvalter: Einar Nordland
Banekomite: Sigurd Førsund

Arrangementskomite:
Harry Johannessen, Svein Lie, Oddvar Larsen, Audun Tellnes, Einar
Nordland.

Hovedstyre 1968

Formann: Sigurd Førsund
Nestformann: Svein Lie
Sekretær: Arnold Angeltveit
Kasserer: Reidar Straume
Styremedlem: Reidar Heimvik

Varamenn: Mical Sekkingstad, Lars Lie, Odd Ekerhovd
Valgnemnd: formann: Odd Ekerhovd
Medlem: Ragnar Ellingsen, Reidar Straume

Hovedstyre 1969

Formann: Sigurd Førsund
Nestformann: Svein Lie
Sekretær: Arne Gjelstein
Kasserer: Reidar Straume
Styremedlem: Terje Sandstø
Varamenn: Mical Sekkingstad, Lars Lie, Odd Ekerhovd
Oppmann seniorer: Mathias Straume
Oppmann juniorer: Magne Solsvik

Uttakningskomite, ser;tior: Mathias Strømme
Varamann: Arnold Angelvik
Ungdomsgruppa: Formann: Reidar Heimvik
ellers: Kåre Bøe, Gunnar Ellingsen, Lars Lie, Aslaug Nesse, Bente Andersen.
Friidretsgruppen: R.Heimvik, G.Ellingsen, Astrid Bøe
Materialforvalter: Dei valgte oppmenn
Arrangementkomite: formann: Arnold Angeltveit
ellers: Odd Ekerhovd, Mical Sekkingstad,
Reidar Straume, Svein Lie.
Banekomite: formann: Thomas Ellingsen
ellers: Arne Gjelstein, Lars Lie.
for styret: Sigurd Førsund.
Revisorer: Einar Monsen, Harry Johannessen, Oddvar Larsen
Valgkomite: Bogdan Sherling, Einar Monsen, Lars Lie.
Varamenn: Odd Ekerhovd, Gunnar Ellingsen.

Hovedstyre 1970

Formann: Sigurd Førsund
Nestformann: Svein Lie
Sekretær: Arne Gjelstein
Kasserer: Reidar Straume
Styremedlem: Terje Sandstø
Varamenn: Mical Sekkingstad, Lars Lie, Odd Ekerhovd

Fotballoppmenn:
seniorer: Mathias Strømme
juniorer: Magne Solsvik, Odd Ekerhovd
gutter: Mical Sekkingstad, Alfred Åse
Uttakningskomite:
seniorer: Mathias Strømme
juniorer: Magne Solsvik

Hovedstyre 1971

Hovedstyre 1972

Hovedstyre 1973

Kasserer: Knut Landro
Stryremedlem: Alfred Åse
Varamedlemmer: Idar Eide, Anna May Fjæreide, Mathias Strømme Gruppeledere:
fotball: Jostein Solsvik
friidrett: Gunnar Ellingsen
håndball: Astrid Bøe
Revisorer: Reidar Straume, Sigfred Angeltveit
Valgkomite: formann: Gunnar Ellingsen
Mmedlemmer: Terje Sandstø, Idar Eide
Varamedlemmer: Svein Arefjord, Astrid Bøe, Torbjørn Monsen
Utsending til krinstinget i Bergen og Omegn Fotballkrets:
Svein Lie, Jostein Solsvik
Utsending til landstinget for Norges Fotballforbund:
Thomas Ellingsen

Hovedstyre 1974

Formann: Astrid Bøe
Nestformann: Svein Lie
Sekretær: Atle Justad
Kasserer: Reidar Straume
Styremedlem: Anne May Fjæreide
Varamenn: Svein Arefjord, Svein Sjøvangen, Ingrid Ågotnes

Gruppeledere:
Fotball: formann: Gunnar Larsen
Trenere A-lag: Lars Lie
—«— Gutter: Sven Lie
—«— Smågutter: Svein Arefjord, Paul Ulveseth
Håndball: formanri: Reidun Sjøvangen
Trenere: Svein Sjøvangen, Reidun Sjøvangen
Friidrett: formann: Gunnar Ellingsen
Trenere: Astrid Bøe, Bente Wilhelmsen, Anne May Fjereide Trim: Svein Sjøvangen

Astrid Bøe ble formann etter Alfred Åse som meldte seg ut av I.L.Øygard

Øygard valgte ny formann og varaformann på ekstraordinær general­forsamling 20.01. 75.
Det øvrige styret ble valgt på årsmøtet i desember.

Hovedstyre 1975

Formann: Gunnar Ellingsen
Nestformann: Lars Lie
Sekretær: Reidar Straume
Kasserer: Reidun Sjøvangen
Styremedlem: Audun Wiborg
Gruppeledere:
Fotball: formann: Gunnar Larsen
seniors: Svein Arefjord
gutter: Willy Landro
smågutter: Svein Lie
lillegutter: Leif Knappskog
Håndball: formann: Svein Sjøvangen
Friidrett: Astrid Bøe 

Hovedstyre 1976

Formann: Audun Wiborg
Nestformann: Terje Bergesen
Sekretær: Liv lsager
Kasserer: Britt Pamer
Styremedlem: Harald Våge
Gruppeledere:
fotball: Magne Toft
håndball: Harald Våge
friidrett: Astrid Bøe 

Hovedstyre 1977

I.L.Øygard’s hovedstyre 1977 ble valgt på ekstraordinert årsmøte 25.2.1977

Formann: Øystein Berg
Nestformann: Lars Lie
Sekretær: Liv Isager
Kasserer: Terje Bergesen
Styremedlem: Britt Kari Torsvik
Varamenn: Tor Eidsheim, Ståle Møvik,
Grethe Fjell
Revisorer: May Villanger, Arnljot Pamer

Gruppeoppmenn
fotball: Tor Eidsheim
håndball: Ståle Møvik
friidrett: Astrid Bøe

Hovedstyre 1978

Formann: Tor Eidsheim
Nestformann: Ståle Møvik
Sekretær: Magne Toft
Kasserer: Øyvind Snekkevik
Styremedlem: Britt Kari Torsvik
Varakvinner: Edith Sønnervik, Åshilg Mehlum, Bjørg Morlandstø
Revisorer: Arnljot Pamer, Frank Karlsen
Fotballoppmann: Gunnar Knudsen
Håndballoppmann: Ståle Møvik
Friidrettoppmann: Astrid Bøe
Repr. til kontaktutvalget: Terje Bergesen
Varamann: Audun Wiborg

Hovedstyre 1979

Formann: Tor Eidsheim
Nestformann: Terje Bergesen
Sekretær: Magne Toft
Kasserer: Øyvind Snekkevik
Styremedlem: Svein Lie
Varamenn: Britt-Kari Torsvik, Edith Sønnervig, Bjørg Morlandstø
Revisorer: Frank Karlsen, Arnljot Pamer

Hovedstyret 1980

Formann: Terje Bergesen
Nestformann: Audun Wiborg
Sekretær: Magne Toft
Kasserer: Oddvar Larsen
Styremedlem: Ove Spjeld
Varakvinner: Britt Karin Torsvik, Edith Sønnervik, Åshild Mehlum
Arrangementskomite: Gunnar Knudsen, Hans Jørgen Rise

Hovedstyret 1981

Formann: Terje Bergesen
Nestformann: Audun Wiborg
Sekretær: Gunnar Knudsen
Kasserer: Oddvar Larsen
Styremedlem: Astrid Indrebø
Varamenn: Ulf Olsen, Svein Bertelsen, Vidar Arefjord 
Revisorer: Frank Karlsen, Arnljot Pamer

Hovedstyret 1982

Formann: Terje Bergesen
Nestformann: Audun Wiborg
Sekretær: Gunnar Knudsen
Kasserer: Oddvar Larsen
Styremedlem: Mariann Neset
Varamenn: Ulf Olsen, Svein Bertelsen
Valgkomite: Frank Karlsen, Karstein Lunde, Olav Bolstad
Revisorer: Frank Karlsen, Arnljot Pamer
Håndballformann: Olav Bolstad
Fotballformann: Karstein Lunde
I.L.Øygard’s hovedstyre 1983 ble valgt på ekstraordinært styremøte i de­sember 1982

Hovedstyret 1983

Formann: Ole Bjørnar Melkevik
Nestformann: Arnljot Pamer
Sekretær: Bjørg Sørensen
Kasserer: Bente Karin Straume
Styremedlem: Svein Lie, Karstein Lunde, Finn Villanger 
Varamann: Svein Bertelsen
Fotballformann: Karstein Lunde
Håndballformann: Olav Bolstad

Hovedstyret 1984

Formann: Ole Bjørnar Melkevik
Nestformann: John Kroken
Sekretær: Bjørg Sørensen
Kasserer: Marit Kjelby
Styremedlemmer: Terje Andesen, Karstein Lunde, Finn Villanger Varamann: Svein Bertelsen
Økonom: Ove Foldnes
Revisorer: Terje Bergesen, Arnljot Pamer
Valgkomite: Svein Lie, Bente Karin Straume, Arnljot Pamer
Fotballformann: Karstein Lunde
Håndballformann: Terje Andersen
I.L.Øygard’s hovedstyre 1985 ble valgt på ekstraordinært årsmøte
13.12.1984.

Hovedstyre 1985

Formann: Audun Wiborg
Nestformann: Egil Nygård
Sekretær: Kirsti Samuelsen
Kasserer: Marith Kjelby
Styremedlem: Steinar Løtvedt
Varamann: Olav Kobbeltvedt
I tillegg til disse er gruppeformennene styremedlemmer av hovedstyret:
Fotballformann: Robert Halleraker Håndballformann: Terje Andersen
Valgkomite: Ove Foldnes, Bjørg Sørensen, Olav Bolstad Revisorer: Erik Sørensen, Frank Karlsen

Hovedstyre 1986

Formann: Egil Nygård
Nestformann: Per Haugro
Sekretær: Kirsti Samuelsen
Kasserer: Marit Kjelby
Styremedlem: Steinar Løtveit
Varamann: Terje Bergesen
Følgende stiller i hovedstyret fra gruppene:
Håndballformann: Terje Andersen
Fotballformann: Robert Halleraker
Valgkomite: Torleif Heimark, Bjørn Lie, Marianne Rabben Varamedlem: John Kroken, Berit Stølsnes
Revisorer: Magne Toft, Erik Sørensen

Hovedstyre 1987

Formann: Knut Midttun
Nestformann: Per Haugro
Sekretær: Gunnvor Skjold
Kasserer: Marith Kjelby
Styremedlem: Jonny Arefjord
Varamedlem: Knut Stølsnes
Håndballformann: Ame Kjelby
Fotballformann: Svein Lund
Revisorer: Magne Toft, Erik Sørensen
Valgkomite: Torleif Heimark,
Marianne Rabben, John Kroken,
Berit Stølsnes, Kirsti Samuelson

Hovedstyre 1988

Formann: Kurt Midttun
Nestformann: Steinar Løtvedt
Sekretær: May Hansen
Kaserer: Ann Elin Kobbeltvedt
Styremedlem: Anders Kvinsland
Varamedlem: Svein Foldnes
Håndballformann: Ame Kjelby
Varamedlem: Svein Foldnes
Fotballformann: Robert Halleraker
Revisorer: Bjørn Arnesen, Marith Kjelby
Valgkomite: Per Haugro, Ove Valen, Egil Nygård

Hovedstyre 1989

Formann: Frank Karlsen
Nestformann: Steinar Løtvedt
Sekretær: May Britt Gundersen
Kasserer: Anne Elin Kobbeltvedt
Styremedlem: Ove Foldnes
Varamedlem: Per Aarsand
Håndballformann: Ame Kjelby
Fotballformann: Robert Halleraker

Hovedstyre 1990

Formann: Frank Karlsen
Nestformann: Ove Foldnes
Sekretær: Eva Gjessing
Kasserer: Bjørg Sørensen
Styremedlem: Reidar Sakseide
Varamedlem: Ove Gjermundnes
Gruppeledere: fotball: Robert Halleraker
håndball: Steinar Ekerhovd/fra våren 1990 Birger Erstad.
Revisorer: Arnold Solsvik, Kirsten Furheim
Valgkomite: Jan Bergfjord, Jan Knutsen, Kurt Midttun