Treningskamper i fotballhallen og utendørs

Det er åpnet opp for at lag kan spille treningskamper mot lag fra andre klubber innenfor samme kommune. Treningskamper mellom lag fra ulike klubber regnes som arrangement, og da gjelder det begrensninger på antall personer som kan være tilstede.

Utendørs

  • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede.  
  • Ansatte, oppdragstakere, trenere, dommere, ledere o.l som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.  
  • Utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen av arrangementet, skal inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette er en presisering av at man ikke bare sikter til tilskuere. Grunnen til at også utøver, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet. 

Innendørs

  • Innendørs på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, er det ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med mer enn 10 personer. 
  • Likevel 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune eller 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • Ansatte, oppdragstakere, trenere, dommere, ledere o.l som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.  
  • Utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen av arrangementet, skal inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette er en presisering av at man ikke bare sikter til tilskuere. Grunnen til at også utøver, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.

Vi prøver så godt vi kan å vise gjeldende informasjon på våre sider, men ber dere alltid undersøke kommunens gjeldende bestemmelser samt fotballens koronahåndbok ved gjennomføring av slike arrangement.