Turløypene er oppgradert

Utrolig men sant – det er allerede 11 år siden turløypene stod ferdig.
Sotra Sportsklubb bygget de første turløypene med lys i Fjell kommune, og løypene ble raskt tatt i bruk av mange.

Løypene er driftet og vedlikeholdt av klubben, og vår friidrettsgruppe har i flere år gjort en flott innsats. Nå var det imidlertid behov for en større oppgradering, og i tillegg til friidrettsgruppen så måtte vi også få hjelp av Sartor Maskin med kompetanse, arbeidskraft og maskiner.

De siste par månedene er det gjort et stort arbeid. Nye dreneringsrør er lagt ned, nye grøfter, flotte natursteiner langs vannkanten, og ikke minst et nytt topplag med grus. Turveiene rundt Ebbesvikvatnet fremstår som nye – eller som en av turgåerne sa; «Når er det blitt rene motorveien for oss turgåere».

Vi håper at vi får anledning til å legge nytt dekke også rundt Skogavatnet i løpet av høsten. Hvis ikke blir det til våren.

Det er Sotra Sportsklubb som drifter og vedlikeholder løypene, men uten Sartor Maskin så hadde vi aldri klart dette store løftet.
TUSEN TAKK til Kåre Bjorøy, Sartor Maskin og gjengen hans, Knut Hesjedal og Kurt Midttun – og vår egen Friidrettsgruppe som har stilt opp på dugnadene.

(Trykk på bildene for å gjøre de større)